Značka: clanky

Banky a agrosektor: ako ďalej?

Napriek dlhodobo budovanej pozícii lídra vo financovaní priemyslu a energetiky, Tatra banka, a.s. patrí aj medzi stabilných partnerov poľnohospodárov. Farmárom a podnikateľom v agrosektore poskytujeme komplexné finančné riešenia už viac ako 10 rokov a v súčasnosti patríme medzi banky s najväčším podielom poskytnutých úverov v objeme niekoľkých stoviek miliónov EUR.   Pohľad bánk na poľnohospodárstvo […]

Agroturizmus potrebuje marketing

Destinačný manažment a marketing aj pre agroturizmus V slovenskom cestovnom ruchu, presnejšie v rámci jeho organizačnej štruktúry sa od roku 2008 objavujú nové organizácie cestovného ruchu. Iniciatívy, známe zväčša pod názvom klastre cestovného ruchu (Liptov, Orava, Turiec, Košice, Smolenice…) sú snahami získať pre svoj turistický región alebo lokalitu významnejšie postavenie na trhu, vyšší počet návštevníkov […]

Agrobiznis potrebuje výrazné zmeny

Konferencia Agroprogress 2010 odhalila manažérsky pohľad na súčasnosť a budúcnosť agrobiznisu na Slovensku Jedenásteho novembra sa v Senci uskutočnila prvá a jedinečná konferencia Agroprogress 2010. Jej cieľom bolo poskytnúť manažérom pracujúcim v odvetví pôdohospodárstva a príbuzných sektoroch odborný pohľad na očakávaný vývoj v najbližších rokoch z hľadiska pripravovaných zmien v agrárnej politike Európskej únie s […]