# Agrofórum 2019

Tlačová správa Agrofórum 2019

Vráťme poľnohospodárstvu a potravinárstvu rešpekt, ktorý si zaslúžia „Vlastné potraviny zo slovenskej pôdy.“ Tak znela nosná téma prvého ročníka odborného diskusného fóra s názvom Agrofórum 2019, ktoré sa konalo pod organizátorskou taktovkou vydavateľstva VELDAN. Vo štvrtok, 14. marca sa v konferenčných priestoroch hotela Kaskady v Sliači stretlo vyše 140 slovenských a českých odborníkov,  manažérov  z rezortov  poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Počas […]

Prednášky Agrofórum 2019

______________________________________________________________________ Ing. Vladimír Králik predseda PD Bošáca Skúsenosti s výrobou potravín, budovaním vertikály, predajnej siete   ____________________________________________________________________________ JUDr. Jaroslav Puškáč generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR Novela Zákona č. 504/2003   ____________________________________________________________________________ Ing. Radovan Mik riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka Financovanie nákupu pôdy a poľnohospodárskych produktov