Začíname 22.novembra 2018 o 9.00 hodine

13 rečníkov
250 miest

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ"

cena vstupného :

79,- € + DPH

pre členov SPPK, agropotravinárskej sekcie SOPK a AKS 20% zľava

Rečníci konferencie

Už deviaty rok prinášame jedinú konferenciu svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje otvorený priestor na analýzu aktuálneho stavu a riešenie problémov v poľnohospodárskom sektore. Stretnutie všetkých zložiek slovenského poľnohospodárstva – od farmárov a poľnohospodárov až po predstaviteľov rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, robí z konferencie Agroprogress objektívnu platformu názorov s prakticky aplikovateľnými výsledkami.

Ing. Jaromír Matoušek
poľnohospodársky analytik UniCredit Bank Slovakia a.s.
Ing. Miroslav Jureňa
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Vladimír Chovan
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Zsolt Simon
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Peter Baco, PhD.
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Milan Semančík
bývalý predseda SPPK
Emil Macho
predseda SPPK
Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc.
prezident České zemědelské komory
Ing. Maroš Kovalčík
podpredseda predstavenstva PD Spišská Teplica
Ing. Adrián Šedivý
konateľ SLOVENSKÉ CUKROVARY s. r. o.

Program konferencie Agroprogress 2017

1.BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP a po 2 etapách Programov rozvoja vidieka. Kde sme dnes?


2.BLOK:   10:50 – 13:15

Má Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo reálne uskutočniteľnú víziu a stratégiu stať sa konkurencieschopným a ziskovým rezortom slovenskej ekonomiky?


prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
prednáška
prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia

Cenník

Účastnícky poplatok:

79 €

+DPH

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola
Členovia SPPK a AKS:

– 20%

zľava

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola

Agroprogress 2018

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ“

Hotel Holiday Inn, Trnava
GPS: 48 °379’948“N, 17°587’609“E