Spíkri Agroprogress 2019

Filip Brodan
generálny riaditeľ, Engage Hill
Martin Bělík
produktový a marketingový manažér DataLine Technology a.s.
Jozef Kanoš
predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO
Martin Hejl
konateľ THIMM pack´n´display
Roman Kandler
riaditeľ tlačiarne Martin Peroutka
Dagmara Krajčovičová
marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o.,
Martin Pýcha
predseda zväzu zemědelských družstev ČR
Ondrej Šebáň
Senior Manažér - Stratégie a analýzy, PwC Advisory
Radovan Mik
riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka
Emil Macho
predseda SPPK

Program

9:00 - 9:20prednáška
9:20 - 9:40prednáška
9:40 - 10:00prednáška
10:00 - 10:20prednáška
10:20 - 10:40prednáška
10:40 - 11:00prednáška
11:30 - 11:55prednáška
11:55 - 12:20prednáška
12:20 - 12:45prednáška
12:45 - 13:10prednáška

Agroprogress 2019

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

Aký impulz potrebuje slovenské poľnohospodárstvo na ozdravenie a rast?
Agroprogram 2019 je 10. ročníkom odborného diskusného fóra pre špičkových manažérov z poľnohospodárskej prvovýroby, dodávateľov riešení pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel.
Hotel Holiday Inn, Trnava