Spíkri Agrofórum 2019

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Jindřich Fialka
námestník ministra zemědělství ČR
Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR
Emil Macho
predseda SPPK
JUDr. Jaroslav Puškáč
generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR
Ing. Vladimír Uhlík
predseda Komory pozemkových úprav SR
Ing. Pavol Bezák
riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Radovan Mik
riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka
Vladimír Králik
predseda PD Bošáca
JUDr. Martin Katriak
prezident Zväzu obchodu a podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko
Ing. Ladislav Dobrodenka
bývalý predseda Dozornej rady SOPK

Program

9:15 - 9:35prednáška
9:35 - 9:55prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
11:20 - 11:40prednáška
11:40 - 12:00prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia

Agrofórum 2019

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

Slovenské potraviny z vlastnej pôdy
Agrofórum 2019 je 1. ročníkom odborného diskusného fóra pre špičkových manažérov z poľnohospodárskej prvovýroby, dodávateľov riešení pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, za účasti diskutujúcich zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátnych inštitúcií, zväzov s pôsobnosťou v rezorte pôdohospodárstva, ako aj zahraničných hostí.
Hotel Kaskady, Sliač - Sielnica