Prezentácie rečníkov konferencie

Pre tých z vás, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie Agroprogress, alebo jednoducho pre tých, ktorí si chcú opätovne priblížiť témy, ktoré na nej odzneli, máme pripravené originálne prezentácie od rečníkov, ktorí na konferencii vystúpili. Prezentácia sa zobrazí po kliknutí na fotografiu konkrétneho spíkra.

Ing. Juraj Kožuch PhD.
generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Ing. Jiří Šír
námestník ministra zemědelství Českej republiky
Ing. Milan Semančík
predseda SPPK
Emil Macho
generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava
Ing. Viera Tóthová
Renomia Agro a experti z poisťovníctva
Ing. Jaromír Matoušek
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Ing. Radovan Mik
Tatrabanka a.s.                                                      
JUDr. Jaroslav Puškáč
generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR
JUDr. Pavol Vargaeštok
advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Ing. Juraj Homoľa
riaditeľ sekcie inovácii a medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Program konferencie Agroprogress 2017

1.BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes


2.BLOK:   11:00 – 12:30

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite


3.BLOK: 13:30 – 15:30

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby

9:15prednáška
9:35prednáška
10:10prednáška
11:00prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
13:30prednáška
14:00prednáška
14:30prednáška
15:00prednáška
15:15prednáška

Agroprogress 2017

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?…“
Hotel Holiday Inn, Trnava
GPS: 48 °379’948“N, 17°587’609“E