Začíname 21.novembra 2017 o 9.00 hodine

10 rečníkov
250 miest

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

cena vstupného :

79,- € + DPH

pre členov SPPK, agropotravinárskej sekcie SOPK a AKS 20% zľava

Partneri konferencie

Rečníci konferencie

Už ôsmy rok prinášame jedinú konferenciu svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje otvorený priestor na analýzu aktuálneho stavu a riešenie problémov v poľnohospodárskom sektore. Stretnutie všetkých zložiek slovenského poľnohospodárstva – od farmárov a poľnohospodárov až po predstaviteľov rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, robí z konferencie Agroprogress objektívnu platformu názorov s prakticky aplikovateľnými výsledkami.

Ing. Gabriela Matečná
ministerka Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Marian Jurečka
minister Zemědelství ČR
Dr. Fazekas Sándor
minister poľnohospodárstva Maďarskej republiky
Milan Semančík
predseda SPPK
Emil Macho
generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava
Ing. Viera Tóthová
Renomia Agro a experti z poisťovníctva
Ing. Jaromír Matoušek
UniCredi Bank Slovakia a.s.
Ing. Radovan Mik
Tatrabanka a.s.                                                      
JUDr. Jaroslav Puškáč
generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR
JUDr. Pavol Vargaeštok
advokát/konateľ Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.

Program konferencie Agroprogress 2017

1.BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes


2.BLOK:   11:00 – 12:30

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite


3.BLOK: 13:30 – 15:30

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby

9:15prednáška
9:35prednáška
9:50prednáška
10:10prednáška
11:00prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
13:30prednáška
14:00prednáška
14:30prednáška
15:00prednáška

Cenník

Účastnícky poplatok:

79 €

+DPH

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola
Členovia SPPK a AKS:

– 20%

zľava

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola

Agroprogress 2017

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?…“
Hotel Holiday Inn, Trnava
GPS: 48 °379’948“N, 17°587’609“E