Na konferencii Agrofórum 2019 vystúpia:

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Miroslav Toman, CSc.
minister zemědělství ČR
Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR
Emil Macho
predseda SPPK
JUDr. Jaroslav Puškáč
generálny riaditeľ Sekcie Legislatívy MPaRV SR
Ing. Vladimír Uhlík
predseda Komory pozemkových úprav SR
Ing. Pavol Bezák
riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
Mário Červenka
riaditeľ O.M.C. Invest
Ing. Radovan Mik
riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka
Ing. Róbert Németh
konateľ AGROTRADE GROUP
JUDr. Martin Katriak
prezident Zväzu obchodu a podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko

Program Agrofórum 2019

9:25 - 9:55prednáška
9:25 - 9:55prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
11:20 - 12:00prednáška
11:20 - 12:00prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia

14.marca 2019 o 8.30 hod.

13 rečníkov
250 miest

Agrofórum 2019 je 1. ročníkom odborného diskusného fóra pre špičkových manažérov z poľnohospodárskej prvovýroby, dodávateľov riešení pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, za účasti diskutujúcich zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátnych inštitúcií, zväzov s pôsobnosťou v rezorte pôdohospodárstva, ako aj zahraničných hostí.

Téma konferencie:

„Slovenské potraviny z vlastnej pôdy"

cena vstupného :

79,- € + DPH

pre členov SPPK, AKS, Agroprogress Klub – 20% zľava

Cenník

Účastnícky poplatok:

79 €

+DPH

  • Konferencia
  • Obed
Členovia SPPK, AKS a Agroprogress Klubu:

– 20%

zľava

  • Konferencia
  • Obed

Agrofórum 2019

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské potraviny z vlastnej pôdy“