Spíkri konferencie Agroprogress 2018

Ing. Jaromír Matoušek
poľnohospodársky analytik UniCredit Bank Slovakia a.s.
Ing. Peter Lelkeš
predseda predstavenstva PD Sokolce
Ing. Miroslav Jureňa
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Vladimír Chovan
bývalý minister pôdohospodárstva
Ing. Peter Baco, PhD.
bývalý minister pôdohospodárstva
Emil Macho
predseda SPPK
Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
Ing. Zdeněk Jandejsek CSc.
prezident České zemědelské komory

Program konferencie Agroprogress 2018

1.BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP a po 2 etapách Programov rozvoja vidieka. Kde sme dnes?


2.BLOK:   10:50 – 13:15

Má slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo reálne uskutočniteľnú víziu a stratégiu stať sa konkurencieschopným a ziskovým rezortom slovenskej ekonomiky?


prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
prednáška
prednáška
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia
panelová diskusia

Agroprogress 2018

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ “ 
Konferencia Agroprogress už 9. rok prináša názory odborníkov zo sféry poľnohospodárstva a potravinárstva. V priestoroch hotela Holiday Inn tak každoročne otvára debatu na najťaživejšie témy poľnohospodárskeho sektoru. Práve spoločnými stretnutiami manažérov  a odborníkov z odvetvia sa snaží hľadať odpovede na otázky budúcnosti, bezpečnosti a funkčnosti slovenského poľnohospodárstva.
Hotel Holiday Inn, Trnava
GPS: 48 °379’948“N, 17°587’609“E