Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023

Realizované pod záštitou a s finančnou podporou TTSK

Program

9:00 - 9:20prednáška
9:20 - 9:40prednáška
9:40 - 10:00prednáška
10:00 - 10:20prednáška
10:20 - 10:40prednáška
10:40 - 11:00prednáška
11:30 - 11:55prednáška
11:55 - 12:20prednáška
12:20 - 12:45prednáška
12:45 - 13:10prednáška

Agroprogress 2019

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

Aký impulz potrebuje slovenské poľnohospodárstvo na ozdravenie a rast?
Agroprogram 2019 je 10. ročníkom odborného diskusného fóra pre špičkových manažérov z poľnohospodárskej prvovýroby, dodávateľov riešení pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel.
Hotel Holiday Inn, Trnava