# Konferencie Agroprogress

Prednášky Agroprogress 2018

Ing. Marian Hains   riaditeľ vydavateľstva VELDAN spol. s r. o. úvodné slovo   Ing. Jaromír Matoušek poľnohospodársky analytik UniCredit Bank Slovakia a.s. Vybrané témy vývoja odvetvia za obdobie od vstupu SR do EÚ    Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Modernising & simplifying the common agricultural policy targeted, flexible, effective […]

Tlačová správa z konferencie Agroprogress 2018

Agroprogress 2018 Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ Takmer presne po roku, 22. novembra 2018 sa v trnavskom hoteli Holiday Inn konal už 9. ročník konferencie Agroprogress. Ako obvykle, i tento ročník privítal na svojej pôde manažérov zo sektoru pôdohospodárstva, ktorí vystúpili pred vyše 120 účastníkmi a záujemcami o otvorenú diskusiu na závažné témy. Aktuálna téma […]

Tlačová správa z konferencie Agroprogress 2017

Potreba dlhodobej vízie a zmeny postoja k slovenskému poľnohospodárstvu Trnavský hotel Holiday Inn 21. novembra 2017 opäť po roku  privítal  manažérov zo sektoru pôdohospodárstva na v poradí už 8. ročníku konferencie Agroprogress. Tento ročník bol zameraný na budúcnosť slovenského poľnohospodárstva v pripravovanej novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Hlavnou témou aktuálneho ročníka  bolo: „Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020. Sebestačné? Bezpečné? […]