# Agroprogress 2017

Tlačová správa z konferencie Agroprogress 2017

Potreba dlhodobej vízie a zmeny postoja k slovenskému poľnohospodárstvu Trnavský hotel Holiday Inn 21. novembra 2017 opäť po roku  privítal  manažérov zo sektoru pôdohospodárstva na v poradí už 8. ročníku konferencie Agroprogress. Tento ročník bol zameraný na budúcnosť slovenského poľnohospodárstva v pripravovanej novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Hlavnou témou aktuálneho ročníka  bolo: „Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020. Sebestačné? Bezpečné? […]