Najnovšie články

Publikované 5. októbra 2016

Odborný program konferencie Agroprogress 2016

24. 11. 2016, hotel Holiday Inn, Trnava

“Chce Slovensko vlastné poľnohospodárstvo?”

1.BLOK / Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje zásadné zmeny

Gabriel Csicsai 

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sr

Plánované zmeny v slovenskom poľnohospodárstve


Philipp Horsch

konateľ spoločnosti HorScH Maschinen GmbH

Vízia svetového poľnohospodárstva – Kam smeruje poľnohospodárska prvovýroba?


Roman Serenčéš

generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPrV Sr

Možnosti rozvoja slovenského vidieka a poľnohospodárskej výroby


Milan Semančík

predseda SPPK

Potrebné zmeny v sektore z pohľadu SPPK


2. BLOK / finančné hľadisko, ekonomika poľnohospodárskeho podniku a odvetvia, riadenie rizík pre prítomnosť a budúcnosť poľnohospodárstva

Emil Macho

generálny riaditeľ agropodnik a. s. Trnava

Trend vývoja trhu komodít vo svete a jeho dopad na slovenskú poľnohospodársku prvovýrobu


Marián Varga

predseda ovocinárskej únie SR

Prečo má slovenská vláda iný prístup k slovenským ovocinárom a vinohradníkom pri náhradách škôd za vymrznuté sady a vinohrady ako okolité štáty?


Viera Tóthová

riaditeľka renoMia aGro pre Slovensko

Riadenie rizík – nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov


Moderovaná diskusia na tému Mikroekonomické a makroekonomické predpoklady úspešného finančného riadenia rezortu a podniku poľnohospodárskej výroby v podmienkach globálneho trhu a ekonomických pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Gabriel Csiscai – štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

Radovan Mik – Tatrabanka a. s.,

Jaromír Matoušek – Unicredit Bank Slovakia a. s.,

Viera Tóthová – RENOMIA AGRO pre Slovensko,

Emil Macho – generálny riaditeľ agropodnik a. s. Trnava,

Marián Varga – predseda ovocinárskej únie SR


3. BLOK / Zákon o pôde po dvoch rokoch od prijatia – komu vyhovuje a aké sú dopady jeho uplatňovania v praxi?

Jan Štefl

podpredseda Asociace soukromého zemědělství ČR

 


Jaroslav Puškáč

generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zákon č. 140/2014 Z. z. po dvoch rokoch od prijatia – komu vyhovuje a ké sú dopady jeho uplatňovania v praxi


Pavol Vargaeštok

advokát kancelárie Slamka & Partners

Praktické skúsenosti s aplikáciou Zákona o pôde po dvoch rokoch od jeho prijatia


Janka Leitnerová

Vidiecka platforma

Skúsenosti s prípravou Ústavného zákona o pôde z pohľadu členov združenia Slovenská vidiecka platforma a v zmysle požiadaviek legislatívy EÚ


Záver konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *