Najnovšie články

Publikované 13. novembra 2015

Odborný program konferencie Agroprogress 2015

12. 11. 2015, hotel Holiday Inn, Trnava

“Môže byť pôdohospodárstvo sexi?”

1.BLOK / Ovplyvňujú rizikové faktory a schopnosť riadenia rizík v podnikoch globálne výsledky sektoru pôdohospodárstva?

Dr. Nivelin Noev

(Európska komisia, Bulharsko) – DG AGRI

Aké nástroje a mechanizmy zvyšujú podnikateľskú atraktivitu rezortu pôdohospodárstva v krajinách EÚ na rozdiel od tých štandardne používaných v SR? 


Ing. Miroslav Toman, CSc.

prezident Českej agrárnej komory

Úspech je vždy sexi – kde hľadať príčiny historického ekonomického úspechu českého pôdohospodárstva


Ing. Viera Tóthová

riaditeľka RENOMIA AGRO pre Slovensko

Eliminácia rizík a negatívnych dopadov na hospodárenie subjektov prvovýroby by určite bolo vzrušujúce. Aký môže byť nový prístup, produkty a služby pre poľnohospodárov v oblasti zvýšenia podnikateľskej bezpečnosti?


Daniel J. Kratky

KRATKY GLOBAL:LAWFARM

Aká je štruktúra poľnohospodárskej prvovýroby budúcnosti a vízia vysokej efektívnosti v koncentrovanom podnikaní na pôde? Pohľad na tradičné princípy a novodobé trendy družstevníctva a koncentrácie vlastníctva v poľnohospodárstve


Mgr. Janka Leitnerová

Vidiecka platforma

Rodinné farmy, to znie tak sexi. Kde je hranica atraktivity podnikania na pôde v malom? Máme na Slovensku pre to vytvorené podmienky? 


2. BLOK / Minulosť, prítomnosť a budúcnosť slovenského pôdohospodárstva v priestore EÚ

Ing. Adrián Šedivý

Agrana – Slovenské cukrovary

Tvorba a ovplyvňovanie pôdohospodárskej politiky na pôde Európskeho parlamentu


Ing. Jaromír Matoušek

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Pohľad bankového analytika na zmenu riadenia a manažmentu agrosektora ako rezortu podniku


Panelová diskusia za účasti najvyšších bývalých a súčasných predstaviteľov rezortu – ministrov pôdohospodárstva – Ing. Peter Baco, PhD., Ing. Vladimír Chovan, Ing. Simon Zsolt, Ing. Miroslav Toman, CSc. na tému Minulosť, prítomnosť a budúcnosť slovenského pôdohospodárstva v priestore EÚ


3. BLOK / Nástroje zvyšovania výkonnosti sektoru pôdohospodárstva. Faktory ovplyvňujúce úroveň podnikania a hospodárenia rezortu ako takého a jednotlivých podnikov

Ing. František Václavík

PRP Technologies

Moderný prístup k ochrane pôdy ako základného výrobného nástroja bez nutnosti investícií s využitím nových technológií


Ing. Radovan Mik

Tatrabanka, a.s.

Aplikácia nových výsledkov vedy a výskumu a nových trendov pre zvýšenie výkonnosti prvovýrobcov niečo stojí. Kde na to brať? 


prof. Ing. Ján Pokrivčák, CSc.

Výsledky výskumu “Food Away From Home” a identifikácia dopadov trendov spotrebiteľského správania sa na poľnohospodársku prvovýrobu, ako aj výrobu a maloobchodný predaj potravín


RNDr. Michal Sebíň

riaditeľ NATUR-PACK

Nový zákon o odpadoch a jeho dopady na agropotravinársky komplex


Ing. Štefan Pepich, PhD.

TSUP Rovinka

Súčasný stav techniky v poľnohospodárstve na Slovensku a vplyv projektových podpôr na obnovu techniky, resp. jej využitie


JUDr. Jozef Trsťan

Je dostatočný záujem o využitie nových technológií pri monitorovaní kvality úrody a pri ochrane zdravia rastlín u súčasných farmárov?


 

Záver konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *