Najnovšie články

Publikované 13. novembra 2015

Konferencia Agroprogress 2015 splnila očakávania organizátorov

Trnava 12.11.2015

Dnes sa v trnavskom hoteli Holiday Inn uskutočnil už 6. ročník konferencie AGROPROGRESS, ktorú spoluorganizujú vydavateľstvá VELDAN, spol. s r.o. (ProgressLetter) a Mafra Slovakia, a.s. (Hospodárske noviny a HNevents). Konferencia už tradične prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov. Tento krát  na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Tohoročná konferencia si pre svoj provokatívny a inšpirujúci obsah zvolila aj primeraný slogan –

Môže byť pôdohospodárstvo sexi?”

 

Bývalí ministri pôdohospodárstva v panelovej diskusii. Zľava Ing. Vladimír Chovan, Ing. Peter Baco PhD. a Ing. Zsolt Simon.

Pointu myšlienky vygenerovali pravidelné  stretnutia Agroprogress Klubu – platformy nezávislých odborníkov, ktorí sa minulý rok hneď po konferencii zhodli na potrebe odbornej a nadstraníckej diskusie o  dôležitých témach, ktoré nie sú dlhodobo a v dostatočnej miere  riešené vedeniami agrorezortu.  Platforma je otvorená pre iniciatívnych ľudí, ktorí chcú pomôcť hýbať veci dopredu, k lepšiemu. V priebehu diskusií odborníci   identifikovali rad kľúčových momentov, ovplyvňujúcich súčasný stav rezortu pôdohospodárstva a hlavne jeho budúcnosť. Čo teda, podľa ich názoru pôdohospodárstvu najviac chýba?

  • Moderná doktrína (definovaná ústavným zákonom) pre rozvoj poľnohospodárstva a s ním súvisiacich odvetví, ktoré budú vychádzať z definovaného spoločného záujmu a stavať na ňom (vrátane potravinárskej výroby, farmárskej výroby potravín, agroturizmu,….). Politika zameraná na dlhodobú koncepciu rozvoja a zabezpečenia potravinovej sebestačnosti Slovenska a nie rôznym straníckym smerovaniam  a záujmom.
  • Dlhodobá vízia želaného stavu rezortu a subjektov, ktoré  v ňom pôsobia.
  • Pozitívny imidž rezortu vnímanie rezortu pôdohospodárstva ako moderného, atraktívneho a perspektívneho odvetvia dôležitého nie len pre ekonomiku štátu, ale hlavne pre výživu jeho občanov.

Práve tieto témy sa stali nosnými v obsahu konferencie a následnej  panelovej diskusii, kde mali možnosť účastníci konferencie  položiť otázky trom bývalým najvyšším rezortným manažérom – Petrovi Bacovi, Zsoltovi Simonovi a Vladimírovi Chovanovi.

 

Pútavá diskusia priniesla i úsmevné momenty. Vľavo Ing. Marian Hains, organizátor a moderátor konferencie Agroprogress 2015.

Ďalšími zaujímavými konferenčnými témami sa stali problematika riadenia rizík v pôdohospodárstve,  teda témy,  ktorá bola už na predchádzajúcej konferencii a účastníci si želali jej pokračovanie. Ďalej  boli predstavené dva odlišné pohľady na podnikanie na pôde – vo veľkom a v malom. Boli prezentované názory na globálne riadenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ ako aj inšpiratívny  pohľad bankového analytika na riadenie a manažment agrosektora ako rezortu a podniku.

Záver konferencie patril inováciám v agrosektore.

Konferencie AGOPROGRESS 2015 sa zúčastnilo 150 manažérov z agrorezortu, bankovníctva, poisťovníctva a ďalších odvetví.

 

Organizačný výbor konferencie AGROPROGRESS 2015

Dr. Pavel Vitek

šéfredaktor vydavateľstva VELDAN

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *