Najnovšie články

Publikované 21. mája 2015

EÚ zverejnila nové pravidlá pre nový režim povolení na výsadbu viniča

Vývoj na globálnom trhu podľa EK naznačuje, že sektor vína v EÚ bude čoraz viac závislý od vývozov do tretích krajín.

Brusel 9. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila nové pravidlá EÚ pre nový režim povolení na výsadbu viniča, ktoré umožnia obmedzené ročné rozšírenie výroby vína v rámci EÚ. V súlade s reformou Spoločnej poľnohospodárskej politiky bude nový systém platiť od 1. januára 2016.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan upozornil, že nový systém ponúka viac flexibility pre európske vinárske odvetvie pre postupné rozširovanie výroby. Ide o reakciu EÚ na rastúci svetový dopyt po víne.

“Členské štáty majú celú sériu ochranných opatrení, ktoré možno použiť pri riešení prípadných sociálnych a environmentálnych rizík v konkrétnych oblastiach vinárskej produkcie,” uviedol Hogan.

Komisia uviedla, že nedávna externá štúdia dospela k záveru, že aj napriek rastu objemu a hodnoty vývozov z EÚ do tretích krajín od roku 2008, ktoré výrazné zlepšili obchodnú bilanciu, EÚ aj naďalej stráca podiel na svetovom trhu. Okrem toho je predpoklad, že celková svetová spotreba vína sa bude do roku 2025 zvyšovať, pričom na druhej strane bude mať spotreba vína aj naďalej klesajúcu tendenciu na území EÚ.

Vývoj na globálnom trhu podľa EK naznačuje, že sektor vína v EÚ bude čoraz viac závislý od vývozov do tretích krajín.

Dnes zverejnené nové pravidlá mali jednomyseľnú zhodu tak zo strany členských štátov (Rada), ako aj Európskeho parlamentu. Spresňuje sa v nich, ako by členské štáty mali riadiť na národnej úrovni systém voľných, neprevoditeľných povolení na výsadbu viniča. Tieto pravidlá zároveň načrtli ochranný mechanizmus pre nové výsadby – povolenie na obmedzený 1-% rast v členskom štáte za jeden rok, s možnosťou pre členské štáty uplatniť s príslušným odôvodnením výsadbové limity na národnej alebo regionálnej úrovni či v oblastiach s alebo bez zemepisného označenia.

 

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *