Najnovšie články

Publikované 10. februára 2012

Potravinárska výroba predbehla marketing výrobkov

Slovenské potraviny nezaostávajú v kvalite, ale v marketingu. Vyrábať kvalitne sme sa už naučili, teraz nastupuje čas pre kvalitný marketing, ktorý domáce výrobky predá našim občanom.

V popredí pozornosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je výroba kvalitných poľnohospodárskych produktov. Podľa vyjadrenia rezortného ministra Ľubomíra Jahnátka, na Krajskom informačnom dni (5. októbra 2012) v Banskej Bystrici „Ide nám o systémové zmeny, nie iba o jednorazové opatrenia. Inak sa agropotravinársky komplex dopredu výraznejšie nepohne. Jednoducho povedané, nestačí nám iba vyrábať, musíme dokázať predovšetkým produkty predávať. To platí pre všetky sektory rastlinnej i živočíšnej výroby, kde musíme zosúladiť výrobu, reálne možnosti i zvyšovanie predaja. Sme presvedčení, že môžeme dosiahnuť aspoň 80-percentnú sebestačnosť v tých potravinách, ktoré sa u nás vyrábajú a majú predpoklady na to, aby sa vyrábali aj v budúcnosti.“ Ako ďalej uviedol minister, na konkurencieschopnosť sa treba pozerať komplexne, vrátane kvalitatívnych a produkčných parametrov.

Zlepšujme konkurencieschopnosť

Ich zlepšovanie musí kráčať ruka v ruke s aktivitami štátu na sprísňovanie kontroly dovozu potravín a postihov za ich nekvalitnú produkciu, distribúciu i predaj. „Novela zákona o potravinách nám dáva konečne možnosti, aby sme v tomto smere postupovali nekompromisne a naozaj dôsledne chránili slovenský trh a spotrebiteľa. Povinnosť nahlasovať import potravinárskeho tovaru minimálne 24 hodín vopred príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe rozširujeme aj na členské štáty Európskej únie, zatiaľ čo doteraz sa vzťahovala len na tretie krajiny.“ Podľa Ľ. Jahnátka bude dôležité, aby sa poľnohospodári združovali do výrobno-odbytových organizácií. „Viacerí roľníci sú v tomto smere skeptickí, ale dlhodobo úspešní môžu byť len vtedy, keď skoncentrujú svoju ponuku, pretože v koncentrovanej podobe vystupujú aj ich obchodní partneri. Táto forma združovania poľnohospodárov bude zo strany Európskej únie podporovaná aj v budúcnosti, pretože Spoločenstvo si uvedomuje, že farmári sú vo výrobno-odbytovom reťazci stále najslabším článkom, a je preto potrebné zlepšovať ich trhovú pozíciu a zvyšovať vyjednávaciu silu.“

[quote align=”center” color=”#999999″]Bude dôležité, aby sa poľnohospodári združovali do výrobno-odbytových organizácií. „Viacerí roľníci sú v tomto smere skeptickí, ale dlhodobo úspešní môžu byť len vtedy, keď skoncentrujú svoju ponuku, pretože v koncentrovanej podobe vystupujú aj ich obchodní partneri.[/quote]

Odbytový fond – koncepčné riešenie

Problematika výroby kvalitných potravín dominovala aj na konferencii Agroprogress 2012. Jej účastníkov zaujal najmä prvýkrát prezentovaný návrh na zriadenie Odbytového fondu zameraného na marketingovú podporu a presadenie slovenských značiek potravín na trhu. Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR v prezentácii okrem iného porovnala podporu predaja agropotravinárskych výrobkov v štátoch bezprostredne susediacich so Slovenskom. Dôležitým, osvedčeným podporným artiklom v Českej republike sú:

 • Značka kvality Klasa, nositeľom je ministerstvo, financovaná je zo štátneho rozpočtu a jej hlavnou úlohou je propagácia kvalitných českých výrobkov (s rozpočtom 200 mil. Kč na 1 rok).
 • Český výrobok – garantovaný Potravinárskou komorou ČR, financovaný je z poplatkov za lízing značky a hlavnou úlohou je identifikácia a propagácia českej potraviny.
 • Regionálna potravina, nositeľom je Agrárna komora ČR a jej regionálne úrady (Štátna podpora na rok 2011vo výške 50 mil. Kč.).
 • Obdobne venujú pozornosť označovaniu kvalitných domácich potravín aj v Rakúsku (Agrarmarkt Austria Marketing s.r.o. – podpora 5 značiek kvality) , v Poľsku (Značka kvality „Poznaj dobrú potravinu“), v Maďarsku (Značka kvality „ Kvalitná potravina z Maďarska“) a v ďalších krajinách Európskej únie.

Zreteľné odlíšenie slovenskej potraviny

Ukazuje sa, že označenie výrobkov značkou kvality pomáha spotrebiteľovi v lepšej orientácii pri nákupoch. Potvrdzujú to i výsledky prieskumu SPPK:

 • 67 percent respondentov pozná Značku kvality SK a 100 percent z nich uviedlo, že práve tejto značke aj najviac dôverujú.
 • 73 percent respondentov rozhodne súhlasilo s tým, že logo, ktoré sa v súčasnosti pre Značku kvality SK používa v dostatočnej miere identifikuje kvalitu a pôvod výrobku.
 • 81 percent respondentov rozhodne súhlasilo s komunikáciou prostredníctvom jednej národnej značky.
 • Len 54 percent respondentov uviedlo, že pri nákupe potravín rozhodne dáva prednosť tým, ktoré majú spotrebiteľskú značku kvality alebo pôvodu.
 • Výsledky prieskumu potvrdili nevyhnutnosť komunikovania národnej značky reprezentujúcej kvalitu a pôvod smerom k domácim spotrebiteľom.

Financovanie podpory predaja slovenskej potraviny

 • Je nevyhnutné zabezpečiť jednotnú a profesionálnu komunikáciu so spotrebiteľom prostredníctvom dostupných marketingových nástrojov a na realizáciu týchto úloh je nevyhnutné zabezpečiť primerané a dlhodobo udržateľné finančné zdroje.
 • Na zabezpečenie úloh spojených s propagáciou a podporou predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov je nutné na začiatok investovať zodpovedajúci objem finančných prostriedkov. Návrh na minimálny ročný rozpočet na viditeľnú komunikáciu je cca 3 mil. Eur. Zo štátneho rozpočtu, nie je možné rátať s vyššou čiastkou na tieto účely.
 • Zákon o Odbytovom fonde vychádza z rakúskeho modelu, ponúka udržateľné koncepčné riešenie marketingu slovenských potravín

Pripravila redakcia, z dostupných informácií MPaRV SR a z prezentácie na konferencii AgroProgress.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *