Najnovšie články

Publikované 20. novembra 2012

Odborný program konferencie Agroprogress 2012

13. 11. 2014, hotel Holiday Inn, Trnava

“Je možné podnikať v poľnohospodárstve na Slovensku bezpečne? Ako sa dajú predvídať a riadiť riziká?”

1.BLOK / Je vplyv štátu a EÚ na elimináciu rizík v poľnohospodárstve dostatočný?

Štefan Adam

štátny tajomník MPaRR SR

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ po roku 2013


Ján Vajs

generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPaRV SR

Ako dostať živočíšnu výrobu na Slovensku z útlmu do rozvoja?


Jenssen Mogens Toft, Kurinec Valér

DLF Trifólium, Dánsko

Generálna línia rozvoja živočíšnej výroby, povinné zazelenanie – viac mlieka a mäsa z trávy


Bohumil Belada

viceprezident Agrární komory ČR

Kedy a prečo prináša zisk betónová krava a živá krava?

 


2. BLOK / Má bankový sektor záujem o spoluprácu pri reštarte poľnohospodárstva a potravinárstva? Budeme vyrábať a predávať spotrebiteľom na Slovensku opäť kvalitné a konkurencieschopné potraviny?

Ľubomír Partika

výkonný riaditeľ a riaditeľ sekcie projektových podpôr a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Štátna pomoc a implementácia projektových opatrení v nasledujúcom období


Radovan Mik

Tatra banka, a.s.

Bankové produkty a stimuly pre rozvoj potravinárskej a poľnohospodárskej výroby v súčasných podmienkach trhu EÚ a po roku 2014


Jaromír Matoušek 

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Aký finančný a ekonomický rámec rozvoja odvetvia predpokladá finančný sektor, aké inštitucionálne, zdrojové legislatívne predpoklady očakáva a aké má ambície zúčastniť sa na rozvoji odvetvia? 


Kollár Roman

predseda Agrárno-potravinárskej sekcie SOPK, Heineken Slovensko

Pohľad potravinárskej spoločnosti na trendy vo vývoji dodávateľsko-odberateľských vzťahov na Slovensku


Artim Jozef

ústredný riaditeľ SPPK

Možnosti podpory produkcie ovocia a zeleniny v novom programovom období 2014-2020


 

3. BLOK / Rozvoj výroby poľnohospodárskych komodít, základne pre kvalitné slovenské potraviny

Nouzovská Zuzana

generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR

Odbytový fond – koncepčné riešenie marketingu slovenských potravín


Said Bucher Jasmine

združenie Alpinavera, Švajčiarsko

Podpora švajčiarskych produktov vyrobených v Alpách


Supeková Soňa

Paneurópska vysoká škola

Čo chýba marketingu slovenských potravín?


Pomichal István

predseda Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku

Skúsenosti a perspektíva chovu mäsového dobytka na Slovensku

 


Chovan Vladimír

Agropartner s. r. o., Plavecké Podhradie

Záhorácke hovjadzí® – prvá regionálna slovenská značka mäsa vstupuje na trh

 


Záver konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *