Najnovšie články

Publikované 20. februára 2017

Miriam Rojíková: V branži sa cítim komfortne

Miriam Rojíková, riaditeľka spoločnosti VermiVital

Čo je to vermikompostovanie? V čom vidíte jeho výhody? Prečo treba siahať po organike?

Vermikompostovanie je kompostovanie organických zvyškov pomocou dážďoviek rodu Eisenia foetida tzv. kalifornská dážďovka. Výsledný produkt tohto procesu je vermikompost, nazývaný aj dážďovkové hnojivo. Je to organická hmota bohatá na mikroorganizmy a na veľmi prospešné fyziologicky aktívne látky.
Samotný vermikompost sa úspešne používa v rastlinnej výrobe na zlepšenie fyzikálno – chemických vlastností pôdy. Je východiskovým produktom na výrobu listových hnojív a pôdnych pomocných látok ako napr. Revital, ktoré majú široké uplatnenie pri pestovaní poľných plodín.
Výhodou procesu vermikompostovania je už samotný princíp prinavrátenia pôde organických zložiek, ktoré sa z nej neustále vyčerpávajú a vo veľmi malom meradle vracajú späť.

Správnym pomerom rôznych organických zvyškov a pomocou dážďoviek, vieme vyprodukovať veľmi hodnotný organický materiál, ktorý neobsahuje žiadne anorganické, pre prírodu mnohokrát škodlivé komponenty, naopak veľmi úspešne sa používa vo výžive rastlín v ekologickom poľnohospodárstve.
Po radikálnom znížení stavov hospodárskych zvierat značne poklesla produkcia organických hnojív v poľnohospodárskych podnikoch. Zníženie stavov hospodárskych zvierat spôsobilo aj radikálne zmeny v osevných postupoch v rastlinnej výrobe. Prestali sa pestovať viacročné krmoviny a jednoročné strukoviny – obilné miešanky na ornej pôde, ktoré sa predtým spotrebovali v živočíšnej výrobe ako objemové krmoviny. Do pôdy vraciame málo organickej hmoty, slamu a kôrovie spaľujeme, a tým ochudobňujeme pôdu. Všetky tieto faktory, a k tomu ešte zmena technologických postupov, takmer paušálne necielené používanie priemyselných hnojív, erozívna činnosť a ďalšie nepriaznivé vplyvy potom spôsobia, že naše pôdy sú čím ďalej tým viac utlačené, neštruktúrne, chudobné na humus, majú nepriaznivú chemickú reakciu a strácajú svoju prirodzenú úrodnosť. Myslím si, že tento stav je dlhodobo neudržateľný. Čím skôr musíme urobiť nápravné opatrenia a vracať čo najviac organickej hmoty do pôdy, kam patrí, upraviť osevné postupy, vo výžive rastlín používať podľa možností čím viac organických hnojív a pôdnych pomocných látok, a koncentrovanú anorganickú výživu používať cielene s prihliadnutím na zásoby živín v pôde a nároky pestovaných plodín na živiny.

Ste slovenský výrobca hnojív s relatívne mladou históriou. Ako ste začínali, aké ťažké je presadiť sa na našom trhu, nakoľko sú tu aj iné subjekty ponúkajúce tradičné hnojivá na báze chémie? Čo by vám ako spoločnosti pomohlo?

Na začiatku som navštívila vybrané distribučné spoločnosti s cieľom predaja našich produktov. Odpoveďou najčastejšie bolo: „…pozrite sa, máme tu ďalších 320 listových hnojív“. A moja odpoveď znela: „Ale z dážďoviek nie, a zo Slovenska tiež nie.“
Musím povedať, že som neuspela. Hoci som sa snažila hľadať odlišnosť, vzbudila som na druhej strane iba úsmev. Neodradilo ma to, a začala som s výberom ľudí do vlastného obchodného tímu. Začali sme chodiť po poľnohospodárskych podnikoch, ja a moji dvaja kolegovia. Tak sa začala „ochutnávka trhu“ našich produktov. Po prvej sezóne sme mali výbornú odozvu na produkty a slušný predaj. Pozitívne sme vyhodnotili sezónu, začali ďalšie rozvojové aktivity a nadviazali sme spoluprácu s distribučnými spoločnosťami. Tento rok sme uviedli na trh novú produktovú radu a dnes riešime otázku expanzie. Slovenský trh má svoje obmedzenia a my by sme radi išli za jeho hranice.

Na Slovensku, na jednej stane, ešte nie je zabehnutá osveta bio hospodárstva, čo má vplyv na nákupné rozhodnutie u konečných spotrebiteľov, a na strane druhej, nemáme podporované bio hospodárstvo zo strany rezortu, tak ako v zahraničí. Som presvedčená, že vývojom sa situácia zmení a práve tu vidím príležitosť.

Určite by nám pomohli systémové kroky zo strany rezortu pôdohospodárstva, myslím tým podporu
pre používateľov organických produktov. A vyčlenenie financií na výskum a vývoj v bio hospodárstve. Nemyslím tým podporu fondov EÚ, ale samostatnú podporu zo strany štátu aj malých projektov výskumu a vývoja v bio hospodárstve. My, ako malá firma, musíme veľa investovať do výskumu a vývoja, nakoľko prv než výrobok dáme do predaja, musíme preveriť jeho účinnosť, a tým aj ekonomický prínos pre pestovateľov.

Ako som už spomenula, tento rok sme uviedli na trh novú produktovú radu, produkty obohatené o mikro a makro prvky namiešané podľa potreby výživy jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín. Pričom základnou zložkou týchto produktov je extrakt z vermikompostu, ktorý obsahuje humínové kyseliny, fulvo kyseliny, aminokyseliny, fytohormóny, ktoré sú získavané prírodnou formou. Takto zákazníkom poskytujeme komplexný produkt, ktorý na slovenskom trhu nemá konkurenciu a je svojím spôsobom unikátny. Dobrý produkt s aktívnym tímom predajcov si vždy nájde svoje miesto na trhu. Verím, že nám naši pestovatelia dajú šancu presvedčiť ich o výnimočných kvalitách našich produktov a podporia slovenského výrobcu.

Kde všade sa dajú využiť vaše produkty? Sú vhodné pre všetky typy rastlinnej výroby a podpory pestovania rastlín? Sú nejaké špecifiká, kde je vyslovene výhodné ich použitie?

Naše produkty sú unikátne ale aj univerzálne, využívajú sa nielen v tradičnom poľnohospodárstve,
ale napríklad aj v zeleninárstve, vinohradníctve, ovocinárstve, okrasnom a lesnom škôlkarstve… Majú teda naozaj veľmi široké pole používateľnosti. Vhodné sú pre všetky typy rastlinnej výroby, a v prípade špecifických požiadaviek vieme pripraviť produkt presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Jediné obmedzenie je u kyslomilných rastlín, nakoľko naše prípravky majú vyššie pH. Veľmi úspešne sa dajú používať v pestovaní zeleniny a viniča. Dva naše prípravky sú registrované aj do ekologického poľnohospodárstva, a takisto aj na aplikácie tesne pred dozrievaním ako posledný vstup na zvyšovanie kvality úrody. V porovnaní s anorganickými prípravkami tu nehrozia reziduálne účinky chemikálií. Naše prípravky majú veľmi široké aplikačné možnosti, dajú sa používať od revitalizácie pôd, predsejbových aplikácií až po dozrievanie.

Názory ľudí na stravovanie sa menia a čoraz viac ich vyhľadáva potraviny dopestované z „neprechemizovaných“ surovín. Myslíte si, že chémia bude musieť v tejto oblasti sčasti ustúpiť organickým hnojivám?

Zastávam názor, že určite áno. Postupne sa musíme preorientovať na potraviny vyrobené z ekologicky pestovaných surovín. Súvisí to nielen s ochranou životného prostredia, ale v prvom rade so zdravotným stavom populácie, čo musí byť prioritou vyspelej spoločnosti.

Sú ceny organických a anorganických hnojív porovnateľné? Majú šancu byť potraviny vyrobené z organicky hnojených surovín lacnejšími ako tie, ktoré boli hnojené
a ošetrované chémiou?

Ceny organických a anorganických hnojív sú porovnateľné, ale čo sa týka cien surovín na výrobu potravín, to je len jedna položka zo všetkých vstupov a určite nie rozhodujúca, teda nemá podstatný vplyv na cenotvorbu potravín. V tomto prípade zohráva podstatnejšiu úlohu fakt, že ekologicky pestované plodiny dosahujú nižšie výnosy ako plodiny pestované intenzívnym spôsobom chemickou cestou. V ekologickom, či bio pestovaní je problémom v prvom rade ochrana rastlín proti burinám, chorobám a škodcom, kde máme zatiaľ obmedzené možnosti, a pôsobením týchto nepriaznivých faktorov sa znižuje úroda. Z týchto dôvodov je takáto produkcia drahšia, a preto aj potraviny vyrábané z týchto surovín sú drahšie. Na druhej strane sa ale natíska otázka: „Čo je drahšie ako zdravie?“

Aký je váš názor na BIO produkty?

Bio produkty sú budúcnosť nielen poľnohospodárstva. Som jednoznačne zástancom Bio produktov. Pre mňa sú, samozrejme, najlepšie Bio produkty ovocia a zeleniny dopestované vo vlastnej záhrade, postriekané VermiVitalom, ktorý už musím distribuovať aj susedom. A zeleninu, vo väčších množstvách na spracovanie, prípadne mäso, nakupujem od miestnych farmárov. Na Slovensku vieme vyrobiť kvalitné Bio produkty. Len spotrebitelia musia dozrieť k tomu, kupovať ich, vedieť oceniť ich hodnotu, ich vplyv na prírodu a naše zdravie.

Ako vnímate svoju manažérsku pozíciu v branži, v ktorej je väčšina manažérov mužov?

Ženy si svoju pozíciu v branži, v ktorej je väčšina manažérov mužov určujú vlastne samy. Snažím sa pochopiť spôsob uvažovania, riešenia problémov, či obchodnú stratégiu svojich mužských kolegov. V niečom konáme rovnako, v niečom úplne rozdielne. Je to zaujímavé a obohacujúce. Vo svojej manažérskej pozícii v branži, v ktorej sa pohybujem, sa cítim komfortne.

Človek nie je živý len prácou a občas je potrebný i oddych. Ako najradšej oddychujete?

Ako sa to hovorí? Keď je práca potešením, je aj život šťastím? Musím povedať, že svoju prácu mám veľmi rada. Keď je však potrebné dať sa do režimu off, musí to byť oddych aktívny. V zime si rada zalyžujem a v lete si vyšliapem na kopec s krásnym výhľadom, vtedy mám taký pokoj na duši. A keď sa mi podarí prísť domov z práce v rozumnom čase, rada záhradkárčim, alebo idem po lesných cestách na bicykli. Kontakt s prírodou je pre mňa v živote veľmi dôležitý.

Na záver osobná otázka: mne osobne sú hady, červy a hmyz skôr odporné, aj keď viem, že sú užitočné. Ako ste sa dostali k spoločnosti, ktorá vyrába svoj hlavný produkt na báze využívania dážďoviek? Aký bol začiatok v spoločnosti?

Túto otázku dostávam často, rada na ňu odpoviem, má to totiž svoj príbeh. Pred siedmimi rokmi som dostala ponuku pracovať ako projektová manažérka a riadiť výstavbu dvoch projektov. Jedným z týchto projektov bola výstavba kompostárne a spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Po vybudovaní prevádzok, vzhľadom na históriu daného poľnohospodárskeho družstva, ktoré sme vlastnili, ako aj skúsenosť s výrobou hnojív z vermikompostu, sme si vo firme položili otázku. Máme výborný základný produkt, máme prevádzku, máme skúsenosť, máme spokojných regionálnych odberateľov – farmárov. Prečo neponúknuť naše produkty v rámci celého Slovenska? Zainvestovali
sme do výskumu a vývoja, založili novú spoločnosť a následne uviedli na trh produkty VermiVital. Znie to veľmi jednoducho, ale budovať výrobno-obchodnú spoločnosť od základov, a zároveň neustále aplikovať inovácie z výskumu a vývoja, vyžadovalo veľa financií, energie, chuti a šikovný tím interných ľudí, ale aj externých vedecko-výskumných spolupracovníkov zo Slovenska aj zahraničia. Takto sa vyvíjala moja cesta v spoločnosti. Som rozvojový typ človeka, no postavenie firmy je vždy vizitkou všetkých ľudí v spoločnosti.
A čo sa týka dážďoviek… pri predstave, aký osoh nám prinášajú, ich musíte jednoducho milovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *