Najnovšie články

Publikované 21. mája 2015

Domáci výrobca z domácej suroviny predstavuje kvalitu pre zákazníka a istotu pre zamestnanca

Tvrdí Adrián Šedivý, MAS, riaditeľ agronomického úseku podniku Slovenské cukrovary, s. r. o.

V období po novembri 1989 takmer všetci naši občania, pokiaľ mali možnosť si vybrať medzi domácim a zahraničným produktom, uprednostnili ten z cudziny. Situácia sa za posledné roky akosi zmenila.

Popri kvalitnom tovare zo zahraničia sa čoraz častejšie dováža i nekvalitný. Žiaľ, aj taký, ktorý nevyhovuje nielen slovenským normám, ale i európskym. Vzhľadom na rastúce množstvo medializovaných informácií o nekvalitnom zahraničnom tovare na predajných pultoch našich obchodov, a mnohokrát i na základe osobných skúseností, stojíme pred dilemou či kúpiť alebo nekúpiť zahraničný produkt. Mnohí už aj pre spomínané zlé skúsenosti uprednostnia produkty domácich pestovateľov a výrobcov. Významné miesto medzi slovenskými výrobcami potravín má i výroba cukru z cukrovej repy. Pre jej pestovanie sú u nás priaznivé klimatické podmienky, naše cukrovary z nej vyrábajú cukor vysoko kvalitný a sú plne konkurencieschopné svojou kvalitou i cenou. Realita je však taká, že oproti desiatim cukrovarom z minulosti zostali funkčné už len dva, v Seredi a v Trenčianskej Teplej.

Stabilného partnera v oblasti pestovania cukrovej repy, jej nákupu a spracovania predstavujú Slovenské cukrovary s. r. o. vo svojom závode v Seredi. Sú členom rakúskeho koncernu AGRANA, ktorý vlastní 65 výrobných závodov v Európe a vo svete.

O svoje poznatky z výroby cukru na Slovensku sa s nami podelil Dipl. Ing. Adrián Šedivý, MAS, riaditeľ agronomického úseku podniku slovenské cukrovary, s. r. o.

Prečo potrebujeme domáceho výrobcu cukru? Je domáca kvalita výrobku dôležitá?
Je to veľmi podobné so situáciou, kedy by sme si doma vypestovali vlastné ovocie a zeleninu. Už naši starí otcovia vraveli, že len tak vlastne vieme, čo jeme. Podobne je tomu aj v národnom hospodárstve, kde nielen, že vieme, čo konzumujeme, ale vieme aj účinne sledovať a kontrolovať kvalitu finálneho výrobku. Cukor je jedna zo základných výživových zložiek, ktorá sa nachádza v širokej škále potravín, a preto je z pohľadu bezpečnosti potravín o to kritickejšia. Na druhej strane pokiaľ sme schopní doma vyrobiť produkt vysokej kvality, nevidím dôvod, aby sme ho importovali. Nečakajme, že nadprodukcia určená z iných krajín na export je práve najkvalitnejšia a skúseností s opakom máme asi dosť. Pokiaľ nebudeme mať domácu výrobu, tak nám importéri podhodia všetko, čo západný svet nevie alebo nechce spotrebovať. Pokiaľ si však udržíme domácu výrobu, vieme tomuto tlaku účinne odolávať. Domáca výroba je aj úzko spätá so zamestnanosťou  a v cukrovarníctve aj s možnosťou umožniť domácim farmárom predávať svoju produkciu doma s vyššou pridanou hodnotou, ako by tomu bolo v rámci exportu suroviny zo SR, čoho sme bohužiaľ svedkami v iných odvetviach. Tento moment je veľmi dôležitý, ale pomerne často na to zabúdame.

Dokážu naši pestovatelia naplniť vašu kapacitu na spracovanie cukrovej repy? Spĺňa teda cukrová repa dodávaná slovenskými pestovateľmi aj požiadavky na kvalitu?

Otázka znie skôr, či je to pre nich rentabilné a ekonomicky motivujúce. cukrová repa je veľmi náročná plodina a jej pestovanie je späté s know-how a investíciami, ktoré poľnohospodársky podnik musí uskutočniť, aby bol dostatočne konkurencieschopný. Na druhej strane je podpora u západných susedov pre cukrovú repu omnoho vyššia, čím je ich schopnosť investovať výraznejšia a schopnosť exportovať cukor na cudzie trhy deštruktívnejšia. Preto účinná podpora domácich prvovýrobcov (farmárov) je často

rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti celého cukrovarníckeho sektoru. Pokiaľ túto ochranu stratíme, náš trh s cukrom sa rozbije veľmi rýchlo bez možnosti jeho resuscitácie, ako sa to už stalo v iných poľnohospodárskych odvetviach. Čo sa týka kvality, musíme konštatovať, že kvalita domácej cukrovej repy je porovnateľná a miestami aj lepšia, ako v zahraničí.

[divider scroll_text=”↑”]

 „Čo sa týka kvality, musíme konštatovať, že kvalita domácej cukrovej repy je porovnateľná a miestami aj lepšia, ako v zahraničí.“

[divider scroll_text=”↑”]

 

Domáci pestovatelia bez problémov spĺňajú vysoké nároky nášho závodu na kvalitu suroviny. Systémom vysledovateľnosti a kontrolou technologických kariet parciel pri výrobe cukrovej repy vieme zabezpečiť aj účinnú kontrolu v krátkom reakčnom čase. Naša produkcia štandardne nie je GMO (geneticky modifikovaný organizmus) a je vypestovaná v systéme trvalo udržateľnej produkcie s nízkou emisiou CO2.

Predpokladom úspechu v cukrovarníctve, tak ako v iných odvetviach výroby je kvalita. Ste držiteľmi certifikátov ISO 900, IFS 6 a ďalších certifikátov. za dva produkty vám bola udelená „Značka kvality SK“, ktorá garantuje nadštandardnú kvalitu výrobkov. Máte svoj originálny recept na kvalitu?

Receptom je viacero systémových opatrení, ktoré robia náš cukor výnimočným. Účinnou kontrolou suroviny spojenou  s poradenstvom a dôslednou kontrolou technológie pestovania cukrovej repy vieme zabezpečiť surovinu v požadovanej kvalite a množstve. To má priamy vplyv na kvalitu finálneho produktu – teda cukru. Neustále investície do technológie výroby nás posúvajú na métu výrobcu, ktorý dokáže uspokojiť aj najnáročnejšieho zákazníka. Túto kvalitu definuje spoločná norma ICUMSA a IFS.

Aké sú priority cukrovaru v Seredi, z hľadiska výroby kvalitného cukru, ale i z pohľadu stability zamestnancov?

Investovali sme do zmäkčovania štiav, čo nás posunulo na úroveň producenta cukru určeného pre najnáročnejšiu klientelu. V technologickej reči cukor dosiahne počet bodov ICUMSA pod 27. I keď bežný spotrebiteľ vedome často túto kvalitu senzoricky rozlíšiť nevie, efekt sa dostavuje práve pri spracovaní cukru vo výrobkoch. Gazdinky si teda opätovne povzdychnú, že iba s cukrom z našej výroby sa im koláč opäť podaril, avšak skutočný dôvod zostáva ukrytý. Medzi najznámejších priemyselných klientov vyžadujúcich túto kvalitu patrí Coca-Cola, preto sa tejto kvalite zjednodušene hovorí „kvalita cukru Coca-Cola“. Následným krokom rozšírenia pestovateľskej kapacity prispievame k nárastu zamestnanosti v našom regióne a stabilizujeme výrobnú vertikálu cukru aj u našich producentov, ktorá celkovo generuje viac ako 3000 pracovných miest, a to hlavne vo vidieckych a menej rozvinutých oblastiach západného Slovenska.

Udržanie domácej spracovateľskej kapacity a poľnohospodárskej prvovýroby, zachovanie zamestnanosti v najmenej rozvinutých vidieckych oblastiach a dosiahnutie domácej potravinovej sebestačnosti v oblasti výroby cukru pri zachovaní kontroly kvality a bezpečnosti potravín je možné dosiahnuť len za aktívnej podpory štátu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *