Najnovšie články

Publikované 21. mája 2015

Poľnohospodárstvo je naozaj úžasné…

Ing. Rastislav Tirscher

Poľnohospodárstvo je ako elektrina, používame ju všetci, ale len málokto vie, ako a kde vzniká, ako sa vlastne dostane do spotrebičov v našich domácnostiach… Poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom v našich končinách pracuje len niečo okolo 4 % produktívneho obyvateľstva a napriek tomu jeho produkty, či už rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, potrebujeme každodenne všetci. Mnohí z nás, ktorí pracujeme v prvovýrobe, spracovateľskom potravinárskom priemysle, alebo v dodávateľských a servisných firmách, si našu dôležitosť plne uvedomujú. Kvôli jej časovej a odbornej náročnosti musíme brať našu prácu ako koníček, len vtedy sa dajú totiž prekonať všetky jej často neplánované nástrahy, akými sú nepriaznivé počasie, nové zákony a nariadenia podporované Európskou úniou, neustály nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, pokles cien poľnohospodárskych komodít.

Za posledné roky sme si už akosi zvykli na to, že normálny priebeh počasia je skôr výnimkou, že správy o historickom suchu, alebo povodniach sa opakujú každoročne, len regióny sa občas vymenia. Slovensko je samozrejme súčasťou nielen veľkej európskej, ale aj celosvetovej rodiny poľnohospodárov, výrobcov a dodávateľov potravín, a preto sa aj nás nárasty, či oveľa častejšie sa vyskytujúce poklesy cien komodít osobne dotýkajú. Pamätáme si roky, kedy nás vyššie ceny komodít samých veľmi príjemne prekvapili. Bodaj by ich takých bolo viac… Reálna situácia je však často iná.

Čo je však na nás to úžasné, je tá skutočnosť, že aj napriek týmto skúsenostiam sa vždy snažíme vyhrať, byť úspešní v našom podnikaní, dosahovať vysoké úrody kvalitných komodít, úspešne a ziskovo ich predať na ich ďalšie spracovanie. Každým rokom zakladáme porasty obilnín, kukurice, repky a ostatných plodín, sejeme len tie najlepšie osivá, ošetrujeme ich tými najúčinnejšími prípravkami na ochranu rastlín, pričom využívame naše skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov. Príroda je však svojrázne všemohúca a našťastie, až na tých pár hektárov skleníkov, nami neovplyvniteľná. Preto stojíme vždy prakticky všetci na rovnakej štartovacej čiare a záleží iba na tom, ako vieme využiť svoje schopnosti, technické možnosti a nezaplatiteľné skúsenosti. Vždy pracujeme tak, akoby mali byť normálne prírodné podmienky, tak ako nás to naučili naši predchodcovia, aby sme boli na konci každej pestovateľskej sezóny sami so sebou maximálne spokojní.

Spoločnosť Syngenta prišla pred dvomi rokmi na slovenský trh s novinkou, ktorá je iná ako tie konkurenčné. Nejednalo sa ani o nový hybrid a ani o nový prípravok na ochranu rastlín. Ponúkli sme svojim zákazníkom finančný produkt s názvom AGRIFLEX, ktorý eliminuje riziko investícií na nákup osiva a ochranu rastlín na minimum a umožňuje tak zákazníkom profitovať. Úspešne profitovať aj v tak ťažkých rokoch ako je z pohľadu nepriaznivých cien komodít rok 2014. Zákazníkom umožňujeme investovať do osív a prípravkov na ochranu rastlín z portfólia spoločnosti Syngenta tak, aby dosahovali vyššie a kvalitné úrody, ako sú zvyknutí. Pri plánovaní týchto investícií sa nemusia báť prepadu cien komodít v priebehu sezóny, pretože AGRIFLEX im garantuje budúcu predajnú cenu dopestovanej komodity. Úroda a realizačná cena dopestovanej produkcie sú dve kľúčové premenné, ktoré ovplyvňujú ziskovosť rastlinnej výroby. AGRIFLEX robí z jednej premennej – realizačnej ceny – konštantu, umožňuje tak agronómovi plne sa sústrediť na maximalizáciu tej druhej premennej – výšky úrody – prostredníctvom riadených intenzifikačných vstupov.

Pevne veríme, že aj v roku 2014 sme svojim zákazníkom dokázali, že vieme plne uspokojiť každého agronóma a to nielen našou bohatou produktovou ponukou, ale aj spôsobom, ako zabezpečiť podnikanie a úspech pred asi najväčším rizikom tohto obdobia, nestálymi cenami poľnohospodárskych komodít.

Zdroj: Syninfo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *