Najnovšie články

Publikované 26. júna 2015

Vidiecka platforma spustila rokovania o zákonoch na podporu farmárov

 

Vidiecka platforma je slobodné zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla počas roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem.

Ilustračné foto

Bratislava 24. júna (TASR) – Zákony o predaji a prenájme pôdy na Slovensku, ktoré by mali uľahčiť prístup k pozemkom, o finalizácii produktov vyrobených na farmách, ale aj o jednoznačných pravidlách potravinových kontrol patria medzi trojicu hlavných problémov, ktorými Vidiecka platforma odštartovala sériu rokovaní s politickými stranami. Svoje zámery dnes predstavila na tlačovej konferencii v Bratislave.

“V spolupráci s partnerskými organizáciami platforma zadefinovala viaceré okruhy legislatívnych prekážok rozvoja podnikania na pôde pre malých, mladých, rodinných a bio farmárov a budeme hľadať cesty spolupráce, ktoré povedú k náprave tohto nevyhovujúceho stavu. Chceme spoločne prerokovať zákony, najmä dosiahnuť ich zmenu v tom, aby sa ľudia ľahšie dostali k pôde. Prerokovať zákony o finalizácii produktov, aby ich bolo možné vyrábať a zároveň predávať na farmách. V regiónoch sa stretávame s nejednoznačným výkladom zákona potravinovej kontroly, preto by sme v tom chceli dosiahnuť jednotný výklad. Ide o to, aby sme umožnili ľuďom predávať produkty, ktoré dokážu doma vyrobiť bez väčších obmedzení. Oslovujeme politické subjekty, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu, teda ak v prieskumoch majú podporu viac ako 5 % voličov,” povedala TASR prezidentka Vidieckej platformy Lucia Gallová.

Platforma poukázala na to, že pre mladých a malých začínajúcich farmárov je veľmi problematické dostať sa k pôde, dokonca aj dostať späť do užívania pôdu vlastnú po predkoch. Žiada preto aj urýchlenie pozemkových úprav. Usiluje sa zaviesť predaj z dvora pre školské a sociálne zariadenia a tiež cez internet.

V Programe rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020 je na ekologické poľnohospodárstvo vyčlenených 90 miliónov eur, ktoré boli napočítané na 150.000 ha. “V súčasnosti je však rozloha ekologického hospodárenia 192.834 ha, pričom dotácie budú prideľované podľa veľkosti subjektu od najväčšieho. Z toho vyplýva, že sa mnohí malí ekologickí hospodári ku podpore nedostanú,” obáva sa predsedníčka Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva Zuzana Homolová. Pripomenula, že program nepočíta ani so starými ekologickými sadmi, keďže kritérium je nastavené na 400 jedincov na ha, pričom staré ekologické sady majú polovičnú hustotu. “Veríme, že pri modifikácii programu v roku 2016 dôjde k náprave,” dodala Homolová.

Vidiecka platforma je slobodné zoskupenie organizácií podporujúcich trvalo udržateľný život na vidieku. Vznikla počas roka 2014, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok rodinných fariem. Momentálne je v nej 12 partnerských organizácií, ktoré sú schopné zastrešiť a zabezpečiť komplexný prístup, aktivity, inovácie a riešenia nevyhnutné pre rozvoj poľnohospodárstva.

Orientuje sa na podporu mladých, malých, rodinných a ekologických farmárov. Rozvíja spoluprácu s krajinami V4, iniciovala spoločné vyhlásenie, ku ktorému sa pridáva mnoho rôznorodých organizácií. Víta vyjadrenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka k pripravovanému európskemu nariadeniu o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Dôležitou aktivitou Vidieckej platformy je aj podpora predaja domácich produktov, na čo slúžia dva projekty: Kvalita z našich regiónov a Farmárske stravné lístky.

 

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *