Najnovšie články

Publikované 22. augusta 2015

Udržať a zvýšiť tržby môže farmárom pomôcť efektívnejšia produkcia

Z celkového pohľadu bude dôležité, či sa zastaví prepad cien kravského mlieka a či dôjde v tomto období k ich postupnému rastu.

Ilustračné foto:  TASR, František Iván
Bratislava 22. augusta (TASR) – Za hlavnú možnosť ako aspoň udržať alebo si mierne zvýšiť tržby v roku 2015, považujú poľnohospodári v SR efektívnejší spôsob produkcie. Potvrdzuje to väčšina agrofiriem na trhu. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej analýzy slovenského poľnohospodárstva, ktorú spoločnosť CEEC Research pripravila v spolupráci s O.M.C. Invest.“Slovenské poľnohospodárstvo v dnešnej dobe silnej konkurencie hlavne v medzinárodnom meradle trpí najmä rôznou úrovňou výšky dotácií a subvencií jednotlivých členských štátov EÚ, čo má za následok negatívny dopad na samotnú úroveň nášho poľnohospodárstva, výšku produkcie a zamestnanosť v tomto odvetví. Príjmové výpadky spôsobené nízkymi výkupnými cenami u prvovýrobcov sú len sčasti suplované dotáciami a preto je dôležité maximálne efektívne využívanie dostupných zdrojov. K tomu sa snažíme prispieť najmä zvyšovaním transparentnosti vzťahov medzi vlastníkom pôdy a nájomcom a vysporiadaním vlastníckych práv k pôde tak, aby sa umožnilo jej využitie na poľnohospodárske účely ekonomicky čo najefektívnejšie,” povedal finančný riaditeľ O.M.C Invest Stanislav Švajčik.

Očakávania poklesu objemu produkcie v sektore živočíšnej výroby potvrdilo 64 % riaditeľov poľnohospodárskych spoločností. O zápornom výsledku rastlinnej produkcie je presvedčených 57 % firiem. Aj podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milana Semančíka klesne hrubá produkcia.

“V živočíšnej výrobe aj pri zachovaní naturálnej produkcie, hlavne v dôsledku poklesu cien v komoditách mlieko a mäso sa predpokladá pokles o 3 až 4 %. V rastlinnej výrobe vzhľadom na tohtoročnú žatvu a nákupné ceny hlavných komodít, sa predpokladá približne rovnaká hrubá produkcia oproti roku 2014, kedy bola síce úroda vysoká, ale kvalita a nákupné ceny boli nízke. V dôsledku negatívneho pokračovania nárastu podielu rastlinnej výroby oproti živočíšnej výrobe očakáva sa v roku 2015 mierny pokles celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcie ako celku na úrovni 2 %,” podotkol Semančík.

“Očakávam, že odvetvie pôdohospodárstva po dvoch predchádzajúcich stratových rokoch ešte zvýši stratu aj v tomto a pravdepodobne aj v budúcom roku. Ziskové môžu byť len niektoré odvetvia potravinárskeho priemyslu – produkcia nápojov a minerálnych vôd či výroba čokolády a cukroviniek. Z celkového pohľadu bude dôležité, či sa zastaví prepad cien kravského mlieka a či dôjde v tomto období k ich postupnému rastu. To môže znížiť straty v živočíšnej výrobe a začať ťahať poľnohospodárstvo z červených čísel k nule, ťažko však do zisku,” doplnil exminister pôdohospodárstva SR a generálny riaditeľ Agropartner, s. r. o., Vladimír Chovan.

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *