Najnovšie články

Publikované 20. novembra 2014

Odborný program konferencie Agroprogress 2014

13. 11. 2014, hotel Holiday Inn, Trnava

“Je možné podnikať v poľnohospodárstve na Slovensku bezpečne? Ako sa dajú predvídať a riadiť riziká?”

1.BLOK / Je vplyv štátu a EÚ na elimináciu rizík v poľnohospodárstve dostatočný?

Magdaléna Lacko-Bartošová

štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Štátna poľnohospodárska politika SR a jej pohľad na riadenie rizík


Milan Semančík

predseda predstavenstva SPPK

Riadenie rizík v Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ – realita a potreby


Jaromír Matoušek

vedúci odd. financovania agrobiznisu UniCredit Bank Slovakia a. s.:

Finančný a bankový pohľad na riadenie rizík


Branislav Masár

výkonný riaditeľ AZZZ SR

Riziká ovplyvňujúce potravinársku produkciu v SR


 

Emil Macho

generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava

Pohľad podnikateľského subjektu na otázky riadenia rizík a eliminácie ich dopadov, možnosti a skúsenosti


2. BLOK / Kam až utiekla problematika riadenia rizík v zahraničí od slovenských zvyklostí?

Miroslav Toman

prezident Českej agrárnej komory

České skúsenosti a štátna politika v oblasti riadenia rizika


Kurt Weinberger

prezident Svetovej asociácie poľnohospodárskych poisťovní

Poisťovanie poľnohospodárskych rizík, skúsenosti a trendy vo svete


Jozef Artim

ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Ekonomické dôsledky zmeny klímy na slovenské poľnohospodárstvo


Tomáš Jurík

CEO, Euler Hermes

Vplyv poistenia pohľadávok na ekonomickú stabilitu firiem


Panelová diskusia za účasti vystupujúcich v prvom a druhom bloku konferencie – Dajú sa riadiť riziká efektívne?


3. BLOK / Je vlastníctvo pôdy slovenskými subjektmi reálne v ohrození?

Jaroslav Puškáč

generálny riaditeľ sekcie legislatívy MP a RV SR

Poznatky tvorcov legislatív z aplikácie Zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde


Christoph Leibig

IKEA Industry

Netradičné inšpirácie pre poľnohospodársku výrobu na Slovensku – pestovanie rýchlorastúcich drevín pre drevospracujúci priemysel


Radovan Mik

riaditeľ odd. agrofinancovania a projektov EÚ, Tatra banka, a. s.

Praktické skúsenosti banky z financovania nákupu pôdy a pohľad na súčasnú legislatívu


Miroslav Spanitz

riaditeľ Makhteshim Agan AGROVITA Slovensko

ADAMA je pôda


Miroslav Selka

advokát advokátskej kancelárie Agner & partners

Právne aspekty vlastníctva pôdy na Slovensku


Záver konferencie

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *