Najnovšie články

Publikované 8. septembra 2011

Odborný program konferencie Agroprogress 2011

19. október 2011, Elesko wine park pri Modre

1.BLOK / Rozvojové programy, dotačná politika a príprava potravinársko-poľnohospodárskeho sektora na zmeny v dotačnej politike EÚ od orku 2013

Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Hlavné opatrenia a úlohy agrosektoru a potravinárskeho priemyslu do konca roku 2012 – financovanie a dotačná politika


Radovan Mik

riaditeľ oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ, Tatrabanka, a. s.

Finančné stimuly pre rozvoj agrosektora od komerčných bánk a subjektov


Jaromír Matoušek

vedúci oddelenia Agrobiznis, UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Financovanie sektoru po zmenách agrárnej politiky


Vladimír Chovan

riaditeľ Agropartner, s. r. o. Plavecké podhradie, predseda predstavenstva holštýnskej asociácie a bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vplyv vstupu do EÚ na slovenské poľnohospodárstvo a ďalšie predpoklady vývoja


2. BLOK /Trendy v agrosektore a potravinárskom priemysle ovplyvňujúce vývoj a smerovanie potravinársko-poľnohospodárskeho sektoru

Július Rebeťák

obchodný a marketingový riaditeľ Asseco Solutions, a.s.

IT trendy v agrosektore


Leo Dittmann

senior konzultant a špecialista Horton International, Česká republika

Personálna politika a vývoj zamestnanosti v poľnohospodárstve, príprava nových manažérskych kádrov – potreby a požiadavky


Karel Bräuer

výkonný riaditeľ Argo Haná, a. s., Česká republika

Nové obchodné modely pri zabezpečení dodávateľsko-odberateľských vzťahov a skúsenosti z poľnohospodárstva v ČR


3. BLOK / Ochrana životného prostredia z hľadiska legislatívnych úprav a dopadov na povinnosti subjektov a manažérov

Viera Šimkovicová

vedúca odboru odpadového hospodárstva Slovenskej agentúry životného prostredia

Program odpadového hospodárstva 2011-2015


Emília Boďová

senior konzultant v oblasti environmentálneho manažmentu a manažérstva kvality

Právna a technická úprava environmentálnej certifikácie produktov a organizácií

 


Peter Krasnec

prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva na Slovensku


Panelová diskusia k tretiemu bloku odborného p


Záver konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *