Najnovšie články

Publikované 3. októbra 2016

EÚ je od roku 2013 najväčším vývozcom agropotravinárskych výrobkov

Podľa údajov Európskej komisie (EK) v roku 2015 agropotravinársky vývoz 28-člennej únie dosiahol hodnotu 129 miliárd eur, čiže viac ako sedem percent všetkého tovaru vyvážaného z EÚ.

Ilustračná snímka

Brusel 1. októbra (TASR) – Európska únia (EÚ) sa môže pochváliť celosvetovým prvenstvom vo vývoze agropotravinárskych výrobkov. Podľa údajov Európskej komisie (EK) v roku 2015 agropotravinársky vývoz 28-člennej únie dosiahol hodnotu 129 miliárd eur, čiže viac ako sedem percent všetkého tovaru vyvážaného z EÚ.

V porovnaní s rokom 2014 išlo o ročný nárast o 5,7 %, čo znamená, že EÚ je aj naďalej najväčším vývozcom agropotravinárskych výrobkov na svete s čistým obchodným prebytkom 16 miliárd eur.

EÚ je od roku 2010 čistým vývozcom agroproduktov. Ranking hlavných svetových vývozcov sa nezmenil, odkedy EÚ v roku 2013 prevzala toto prvenstvo od USA.

Celková výroba poľnohospodárskeho odvetvia EÚ za rok 2015 sa odhaduje na 410 miliárd eur, pričom odvetvia poľnohospodárstva a výroby potravín a nápojov spolu zamestnávajú v EÚ milióny ľudí. Odhady eurokomisie naznačujú, že ide o 7,5 % pracovných miest na úrovni celej EÚ s tvorbou 3,7 % celkovej pridanej hodnoty v únii.

Komisia vo svojej správe z augusta tohto roku skonštatovala, že aj napriek tomu, že viacero členských krajín a ich ekonomiky pociťuje dôsledky ruského embarga na potraviny z EÚ a negatívny dosah nízkych cien na svetových trhoch, celkové obchodné výsledky agrosektora EÚ boli v roku 2015 kladné.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan za skvelými obchodnými výsledkami agropotravinárskeho odvetvia EÚ vidí prísne výrobné normy a dôraz kladený na kvalitu potravín a nápojov.

“To je zárukou pokračujúceho globálneho dopytu. Na vytvorenie týchto možností sme poskytli značné zdroje, vrátane zvýšenia rozpočtu na celosvetovú propagáciu, ako aj celý rad nových a zaujímavých obchodných príležitostí,” uviedol Hogan v správe pre médiá.

Podľa jeho slov každých 100.000 eur z vývozu predstavuje v priemere podporu pre jedno pracovné miesto na vidieku, z čoho vyplýva, že dobré výsledky agrosektoru v oblasti vývozu prospievajú aj rastu a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.

Komisia skonštatovala, že dobré obchodné výsledky v tejto oblasti sú vďaka diverzifikácii vývozu, keď okrem hľadania nových trhov EÚ posilnila väzby s existujúcimi partnermi a približne polovica celkového nárastu vývozu bola výsledkom zvýšeného obchodovania s Čínou.

V súčasnosti sa agropotravinárske výrobky členských krajín EÚ vyvážajú najmä do USA, Číny, Švajčiarska, Ruska a Japonska.

Rok 2015 bol pre tento typ obchodu priaznivý aj preto, lebo sa zrušilo niekoľko sanitárnych a fytosanitárnych prekážok a vďaka dohodám o zemepisných označeniach pre kvalitné výrobky EÚ došlo k zvýšeniu vývozných príležitostí.

Z hľadiska štruktúry vyvážaných výrobkov, tie boli zo všetkých častí hodnotového reťazca. Medzi vyvážanými potravinami a krmivami dominovali víno, obilniny, mäso, olivový olej a mliečne výrobky, keď tretinu vývoznej hodnoty predstavovali nápoje a potravinové výrobky ako cestoviny, dojčenská výživa a iné spracované výrobky.

Najväčší zisk z vývozu bol zaznamenaný pri liehovinách a víne. Na druhej strane, vlani najvyšší pokles vývoznej hodnoty zaznamenalo sušené mlieko.

Ruské embargo v roku 2015 najviac zasiahlo odvetvia mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Avšak nižšia vývozná hodnota mliečnych výrobkov bola spôsobená aj nižšími svetovými cenami.

Z poľnohospodárskych výrobkov EÚ dováža prevažne potraviny a krmivá. Ide o približne 80 % celkového dovozu agrovýrobnej sféry.

 

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *