Najnovšie články

Publikované 26. júla 2013

Ťažba dreva v SR vlani medziročne klesla o 13 % na 8,232 mil. m3

Na Slovensku sa vlani vyťažilo 8,232 milióna kubických metrov (m3) dreva, teda o 13 % menej ako v roku 2011. Podiel náhodných (kalamitných) ťažieb tvoril v minulom roku 42,57 % z celkovej ťažby dreva. Vyplýva to zo správy o lesnom hospodárstve (LH) v SR za rok 2012 zverejnenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.


V štátnych organizáciách LH sa vyťažilo 4,341 milióna m3, teda 52,73 % dreva, z toho 48,95 % ihličnatého a 51,05 % listnatého. V neštátnom sektore sa vyťažilo 47,27 % dreva, z toho 63,41 % ihličnatého a 36,59 % listnatého.

“V porovnaní s rokom 2011, aj pri vysokom objeme náhodných ťažieb ihličnatého dreva – až 67,82 %, v roku 2012 nebol prekročený objem celkovej ťažby plánovanej v programoch starostlivosti o les a dosiahol index 0,928,” dodal v správe agrorezort.

Zdroj: TASR, 2013