Začíname 21.novembra 2017 o 9.00 hodine

10 rečníkov
250 miest

Konferencia prináša názory najzasvätenejších slovenských a zahraničných odborníkov na možnosti a dopady vývoja trhu pôdohospodárstva a výroby potravín v kontexte vývoja na spoločnom trhu EÚ, susedných krajín ako aj pod vplyvom pôsobenia rizík a nových technológií.

Téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?...“

cena vstupného :

79,- € + DPH

pre členov SPPK, agropotravinárskej sekcie SOPK a AKS 20% zľava

Rečníci konferencie

Už ôsmy rok prinášame jedinú konferenciu svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje otvorený priestor na analýzu aktuálneho stavu a riešenie problémov v poľnohospodárskom sektore. Stretnutie všetkých zložiek slovenského poľnohospodárstva – od farmárov a poľnohospodárov až po predstaviteľov rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, robí z konferencie Agroprogress objektívnu platformu názorov s prakticky aplikovateľnými výsledkami.

Filip Brodan
generálny riaditeľ, Engage Hill
Martin Bělík
produktový a marketingový manažér DataLine Technology a.s.
Jozef Kanoš
predseda predstavenstva AGB BEŇUŠ DRUŽSTVO
Martin Hejl
konateľ THIMM pack´n´display
Roman Kandler
riaditeľ tlačiarne Martin Peroutka
Dagmara Krajčovičová
marketingová manažérka Slovenské cukrovary, s. r. o.,
Martin Pýcha
predseda zväzu zemědelských družstev ČR
Ondrej Šebáň
Senior Manažér - Stratégie a analýzy, PwC Advisory
Radovan Mik
riaditeľ odd. agrofinancovania projektov EÚ, Tatra banka
Emil Macho
predseda SPPK

Program konferencie Agroprogress 2017

1.BLOK:   9:00 – 10:30

Slovenské poľnohospodárstvo v SPP po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes


2.BLOK:   11:00 – 12:30

Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite


3.BLOK: 13:30 – 15:30

Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby

9:00 - 9:20prednáška
9:20 - 9:40prednáška
9:40 - 10:00prednáška
10:00 - 10:20prednáška
10:20 - 10:40prednáška
10:40 - 11:00prednáška
11:30 - 11:55prednáška
11:55 - 12:20prednáška
12:20 - 12:45prednáška
12:45 - 13:10prednáška

Cenník

Účastnícky poplatok:

79 €

+DPH

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola
Členovia SPPK a AKS:

– 20%

zľava

  • Konferencia
  • Obed
  • Tombola

Agroprogress 2017

konferencia pre manažérov v agrobiznise a súvisiacich odvetviach

hlavná téma konferencie:

„Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020? Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?…”
Hotel Holiday Inn, Trnava
GPS: 48 °379’948“N, 17°587’609“E