Najnovšie články

Publikované 26. novembra 2018

Tlačová správa z konferencie Agroprogress 2018

Agroprogress 2018

Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ


Takmer presne po roku, 22. novembra 2018 sa v trnavskom hoteli Holiday Inn konal už 9. ročník konferencie Agroprogress. Ako obvykle, i tento ročník privítal na svojej pôde manažérov zo sektoru pôdohospodárstva, ktorí vystúpili pred vyše 120 účastníkmi a záujemcami o otvorenú diskusiu na závažné témy. Aktuálna téma konferencie: „Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ“ je totiž téma, ktorá sa dotýka nielen sektoru pôdohospodárstva, ale i ďalších odvetví, ktoré sú rovnako viazané na fungovanie systémov EÚ.

Zmena v programovej štruktúre priniesla možnosť aktívnejšej diskusie. Pôvodné 3 obsahové bloky vystriedali 2, čím sa otvoril priestor pre dve diskusné fóra za účasti odborníkov z viacerých oblastí, ktorých spája jedna téma – poľnohospodárstvo.

Téma ohliadnutia sa za poslednými 15. rokmi v slovenskom poľnohospodárstve primäla organizátorov, vydavateľstvá VELDAN a Mafra, k zostaveniu dvoch tematických blokov:

  1. Slovenské poľnohospodárstvo v SPP a po 2 etapách Programov rozvoja vidieka. Kde sme dnes?
  2. Má slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo reálne uskutočniteľnú víziu a stratégiu stať sa konkurencieschopným a ziskovým rezortom slovenskej ekonomiky?

Prvý blok otvoril Jaromír Matoušek, poľnohospodársky analytik UniCredit Banky s analýzou súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva a s poukázaním na možnosti výrobno – technickej základne, výkonnosti a tým i konkurencieschopnosti našej krajiny. Poukázal na fakt, že vývoj cien vo svete a v EÚ má klesajúcu tendenciu. „Je zrejmé, že problém tvorby pridanej hodnoty a udržateľného rozvoja je komplexnejší problém a vyžaduje si komplexnejší prístup. Nie je to iba o hýbaní objemov dotácií,“ dodal na záver prednášky Jaromír Matoušek. Do následnej diskusie prizval Jaromír Matoušek bývalých ministrov pôdohospodárstva, Petra Baca, Vladimíra Chovana, Miroslava Jureňu a prvovýrobcu Petra Lelkeša z PD Sokolce. Vyzval ich na zhodnotenie vývoja trajektórie odvetvia za posledných 15 rokov, čím otvoril prvé diskusné fórum.

O slovo sa ako prvý prihlásil Miroslav Jureňa, ktorý v téme poľnohospodárstva poukázal na nedostatok pomoci a pozornosti zo strany štátu. Ak totiž nebudeme mať podporu z vlastných radov, je ťažké odvolávať sa na EÚ. Okrem nepozornosti zo strany štátu poukázal na ďalšie negatívum plynúce z nedostatku pracovných síl ďalší prizvaný diskutujúci, Peter Lelkeš. „Darmo môžete manažovať a mať dobré podmienky, ke

ď nedokážete nájsť správnych ľudí. Toto je jedna z najväčších úloh rezortu – udržanie pracovnej sily, ktorá podmieňuje vývoj odvetvia,“ dodal. Do diskusie sa zapojili bývalí ministri – Peter Baco a Vladimír Chovan, ktorí sa zhodli v tvrdení, že Slovensku a rezortu pôdohospodárstva chýba ucelená koncepcia a doktrína, ktorej pravidlami by sa riadil štát bez ohľadu na to, ktorá vláda je na jeho čele. „Napriek tomu, že percento ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve je veľmi nízke, často si neuvedomujeme, že i jeden poľnohospodár na seba viaže ďalších 4 ľudí pracujúcich v spracovateľskom priemysle,“ poukázal na dôležitosť poľnohospodárov Peter Baco.

Druhý tematický blok oživila moderátorská novinka. Mariana Hainsa vystriedala vo funkcii moderátora Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK a otvorila diskusiu otázkou: „Ako dostať slovenské poľnohospodárstvo zo súčasného stavu?“

Na úvod dostal slovo Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý svojou prednáškou priblížil návštevníkom novú víziu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej cieľov v najbližšej budúcnosti. Predstavil model, v ktorom sa strategické ciele nebudú kreovať na európskej, ale na národnej úrovni. „Národný strategický plán bude kľúčový nástroj na plnenie národných cieľov. Slovensko a ostatné členské krajiny tak budú mať obrovskú príležitosť zadefinovať si vlastné potreby a nástroje k ich napĺňaniu. Podmienkou je stabilita na národnej úrovni riadenia, na čo si musíme dávať pozor, nakoľko z tohto prístupu môžeme veľa vyťažiť, ale aj veľa stratiť,“ ponechal otvorený záver svojej prednášky Ladislav Miko.

Na túto prednášku nadviazal predseda SPPK Emil Macho. Vzhľadom na prítomnosť i českého predsedu agrárnej komory porovnal v úvode Slovensko so susedným Českom: „Česká republika má vyriešených mnoho domácich, ale my nie. Za posledných 14 rokov sme dokázali využiť veľmi málo z ponúkaných finančných prostriedkov, čo je pre nás dobrým zrkadlom a apelom na rázny krok vpred.“

Pohľad spoza Moravy pridal prezident České agrární komory, Zdeněk Jandejsek, ktorý svojím vystúpením spôsobil šum v prednáškovej sále, nakoľko otvoril tému nerovnakých podmienok krajín východnej Európy a „starých“ členských štátov EÚ. Tu sa prihlásili o slovo i predstavitelia výrobcov a spracovateľov, Maroš Kovalčík z PD Spišská Teplica a  Adrián Šedivý, konateľ spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o.

Maroš Kovalčík označil za jeden z problémov, ktoré pred ním nik nespomenul, problém s umiestnením tovarov na pulty predajní. „Ak by sme čo i len o 5% znížili dovoz mäsa, dostalo by priestor niekoľko desiatok našich výrobcov, ktorí produkujú oveľa kvalitnejšie potraviny, ako sú tie, ktoré sa k nám dostávajú a zanechávajú po sebe zbytočnú uhlíkovú stopu.“ Vyjadril i potešenie zo spotrebiteľskej zodpovednosti voči domácim produktom a zo zvýšeného záujmu o lokálne potraviny. Nezabudol však pripomenúť, že na to, aby sa zo Slovákov stali v nákupe slovenských potravín patrioti, je potrebné zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva.

Posledný diskutujúci, Adrián Šedivý sa s ním zhodol v názore a poukázal na potravinovú bezpečnosť, ktorá sa ako téma otvára najmä po nemilých kauzách pochybných potravín zo zahraničia. „Teraz je ten čas, kedy je potrebné upozorňovať na kvalitu našich potravín a vychovávať konzumenta na slovenských potravinách. Kritizovanie nepomôže, ale poďme spoločne vytvoriť progresívny plán potravinárskeho priemyslu,“ vyzval hostí na záver svojho prejavu.

Množstvo otázok z pléna a 100%-ná naplnenosť konferenčnej sály iba potvrdili dôležitosť zvolenej témy a záujem o možnosti jej riešenia. I to potvrdzuje, že poľnohospodárstvo je neustále jedným z najdôležitejších odvetví, ktoré nemôže byť vytláčané na perifériu hospodárstva krajiny. O potrebe diskutovať, ale aj vypočuť si názory ostatných odborníkov z poľnohospodárstva svedčí i fakt, že konferencia Agroprogress oslávi o rok svoje jubilejné 10. výročie.

Po ukončení konferencie sa konala tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnili: Emil Macho, Zdeněk Jandejsek, Miroslav Jureňa, Maroš Kovalčík a Adrián Šedivý. Predseda SPPK Emil Macho na nej zdôraznil, že je potrebné podporovať domácich výrobcov, nedeliť ich na malých a veľkých a zabezpečiť na Slovensku fungovanie spravodlivého poľnohospodárstva. Tak, ako ostatní diskutujúci, i on za veľký problém v tomto sektore označil presýtenie potravinového trhu zahraničnými potravinami, pričom zmena v tohto faktu nemôže byť iba legislatívna, ale svojím podielom budú musieť k riešeniu prispieť i samotní výrobcovia.

 

Marianna Cabalová

vydavateľstvo VELDAN, spol. s r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *