Najnovšie články

Publikované 26. novembra 2017

Tlačová správa z konferencie Agroprogress 2017

Potreba dlhodobej vízie a zmeny postoja k slovenskému poľnohospodárstvu

Trnavský hotel Holiday Inn 21. novembra 2017 opäť po roku  privítal  manažérov zo sektoru pôdohospodárstva na v poradí už 8. ročníku konferencie Agroprogress. Tento ročník bol zameraný na budúcnosť slovenského poľnohospodárstva v pripravovanej novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Hlavnou témou aktuálneho ročníka  bolo: „Slovenské poľnohospodárstvo po roku 2020. Sebestačné? Bezpečné? Funkčné?“

Túto, aktuálnu, zaujímavú, no zároveň ťažko jednoznačne zodpovedateľnú otázku sa pokúsili analyzovať prizvaní spíkri, odborníci z viacerých oblastí, ktorých spája spoločná téma – poľnohospodárstvo.

Potreba rozprávať o budúcnosti rezortu, ktorý prináša na pulty obchodov potraviny potrebné pre život priviedla organizátorov, vydavateľstvá VELDAN a Mafra, k zostaveniu odborného programu postaveného na troch základných tematických pilieroch:

  1. Slovenské poľnohospodárstvo v spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 – zmeny, ktoré sa formujú a vyjednávajú už dnes.
  2. Ekonomika rezortu pôdohospodárstva, opatrenia a procesy, ktoré rezort ozdravia a privedú k očakávanej prosperite.
  3. Strategické riadenie a rozhodovanie pre dlhodobú prosperitu podniku prvovýroby.

Pozvaní hostia z oblasti politiky, obchodu i výroby poukázali najmä na potrebu zmeny vo financovaní slovenského poľnohospodárstva a vyrovnaniu podmienok voči všetkým ostatným krajinám EÚ, na nutnosť zmeny vnímania slovenských poľnohospodárov v očiach konečných spotrebiteľov a na absenciu dlhodobej vízie rezortu ako takého. Iba spojením týchto podmienok môže slovenské poľnohospodárstvo mať ambíciu dosiahnuť želaný stav, byť konkurencieschopné  a zabezpečiť si tak stabilné a dôstojné miesto i v rámci EÚ.

Medzi prizvanými hosťami sa objavili atraktívne mená, ako Ing. Juraj Kožuch, PhD. – generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ing. Milan Semančík – predseda SPPK, Emil Macho – generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava, ale i zahraničný hosť, Ing. Jiří Šír – námestník ministra zemědělství Českej republiky.

Práve spomínaní hostia sa postarali o atraktívnosť dvoch prvých obsahových blokov, ktoré boli spojené aj s  panelovou diskusiou, v ktorej účastníci využili príležitosť položiť množstvo odborných aj citlivých otázok. Do tejto diskusie sa  pripojil i bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a poslanec VR SR, Ing. Zsolt Simon, ktorý sa konferencie síce zúčastnil ako hosť, avšak svojimi postrehmi a skúsenosťami  prispel k otvorenej debate a výmene názorov o potrebách zmien v rezorte.

Ing. Jiří Šír poukázal na fakt, že Slovensko i Česká republika má historicky veľmi podobnú štruktúru pôdohospodárstva a obe krajiny majú aj spoločné záujmy v pripravovanej novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ.  I napriek tomu však  v Českej republike funguje rezort  lepšie ako u nás, je vysoko ziskový a vláda ČR mu venuje oveľa vyššiu pozornosť.

Ing. Juraj Kožuch, PhD. zdôraznil, že aktuálna otázka stropovania je v súčasnosti ešte stále neistá a nadväzujúc na prítomnosť námestníka ministra zemědělství Českej republiky dodal, že medzi Slovenskom a Českou republikou je skutočne priepastný rozdiel, nakoľko finančná podpora rezortu v Čechách je 70-násobne vyššia ako u nás. A to je obrovské číslo i napriek tomu, že Slovensko má iba o polovicu menej obyvateľov ako naši susedia.

Na túto myšlienku nadviazal Emil Macho, generálny riaditeľ Agropodnik a. s. Trnava, ktorý zdôraznil, že je nepredstaviteľné produkovať a predávať slovenské produkty (zelenina, ovocie, mäso a pod.) v konkurencii okolitých štátov, ktorých výrobcovia sú na rozdiel od slovenských dotovaní a podporovaní priamo aj od vlastného štátu.

Tretí blok patril spíkrom z oblastí financií a legislatívy. Tu spíkri otvorili priestor pre zamyslenie sa nad opatreniami vedúcimi k ochrane majetku a dlhodobej prosperite podnikov prvovýroby, ako aj závažnej legislatívnej novele zákona o nájme pôdy, ktorá je vysoko aktuálna a mení pravidlá nakladania s pôdou ako na strane vlastníkov, tak aj prenajímateľov..

  1. ročník konferencie Agroprogress sa so svojimi 140 zúčastnenými hosťami opäť zaradil medzi úspešné podujatí v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku v tomto roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *