Najnovšie články

Publikované 30. septembra 2015

Svetový deň mlieka v školách uvádza pozitíva konzumácie mlieka deťmi

Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka.

Ilustračné foto / TASR

Rím/Paríž/Brusel/Ottawa/Bratislava 30. septembra (TASR) – Cieľom Svetového dňa mlieka v školách je upozorniť na svetovej úrovni aj na Slovensku na pozitíva distribúcie mlieka a výrobkov z neho medzi školákov. Mliečny program v školách propagujú niektorí výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku na svojich webových stránkach.

Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). V roku 2015 Svetový deň mlieka v školách pripadá na 30. septembra.

Pôdohospodárska platobná agentúra v auguste zverejnila metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v slovenských predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie (EÚ) a národných zdrojov na školský rok 2015-2016.

Program distribúcie mlieka v školách súvisí so všeobecným cieľom EÚ vytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu. Cieľom EÚ je podnietiť deti k väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku i jogurtov a syrov, čo im napomôže osvojiť si lepšie stravovacie návyky.

Do podujatí pripravovaných na poslednú septembrovú stredu sa môžu zapojiť všetci, ktorí môžu kompetentne vykonať v danej problematike konkrétne kroky – politici, učitelia a predstavitelia školských zariadení, pracovníci zdravotníctva a sociálnych služieb, mliekarenského priemyslu a pôdohospodárstva, ale aj členovia rodín.

Vlády viacerých krajín zaviedli program mlieka v školách po druhej svetovej vojne. V tom čase išlo o to, aby sa podporila výživa obyvateľstva, zlepšila výchova v tejto oblasti a v neposlednom rade, aby sa rozvíjal priemysel súvisiaci s výrobou mlieka a mliečnych výrobkov. Najmä európske krajiny nasledovali príklad Francúzska, v ktorom “pohár mlieka v škole” presadil politik Pierre Mendes France v roku 1954, teda pred vyše 60 rokmi.

V roku 1976 sa na európskej úrovni reglementom zaviedla distribúcia mlieka v školách z výživových, pedagogických a ekonomických dôvodov. Poskytovanie mlieka žiakom sa od roku 1976 podporovalo subvenciami vtedajších Európskych spoločenstiev a každého ich členského štátu. Vlastný európsky program distribúcie mlieka s názvom “Mlieko v školách” sa zaviedol v roku 1994. Avšak už na začiatku školského roka 1999 Európska komisia (EK) znížila subvencie o 50 percent a v roku 2001 ich zrušila.

Od roku 2007 sa program mliečnych desiat začal opäť reformovať. S cieľom podporiť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov v školských zariadeniach spustila EK októbri 2008 informačnú kampaň. Školský mliečny program únie sa zameriava nielen na pitie mlieka, ale aj na konzumáciu jogurtov, syrov a ďalších mliečnych výrobkov.

Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Má látky dôležité pre energetické zabezpečenie existencie organizmu, je zdrojom minerálov, vitamínov, enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využiteľnosťou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. Pritom v mlieku sa vyskytujú v dostatočnom množstve a vo vyváženom pomere.

Výskumný ústav mliekarenský v Žiline na svojej stránke zdôraznil, že mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretávame po narodení a sprevádza nás celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky vekové skupiny populácie z pohľadu nezastupiteľného významu biologickej hodnoty mlieka pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva.

Okrem bielkovín, mliečneho cukru, vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba prvky sú v ľudskej výžive nenahraditeľné pri tvorbe kostí a zubov.

 

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *