Najnovšie články

Publikované 12. februára 2019

Ondrej Šebáň

Štúdia o možnostiach využitia finančných nástrojov  v poľnohospodárstve SR