Najnovšie články

Publikované 11. marca 2014

PRIESKUM: Európania veria v prínos spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika (CAP – The Common Agricultural Policy) je prospešná pre všetkých občanov Európskej únie. Myslí si to viac ako tri štvrtiny Európanov (77 %). Ukázal to prieskum Eurobarometra o CAP, ktorý dnes zverejnila Európska komisia (EK).

Podľa prieskumu vyše 90 % opýtaných podporuje hlavné smerovanie novej CAP, ktorým je spravodlivejšia a viac cielená pomoc pre poľnohospodárov a vytvorenie prepojenia medzi finančnou pomocou poskytovanou poľnohospodárom a uplatňovaním poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu (ekologizácia).

“Potvrdzuje to význam, ktorý Európania prikladajú podpore poľnohospodárstva a vidieckych oblastí a symbiózu medzi nasmerovaním reformovanej CAP a očakávaniami občianskej spoločnosti,” skonštatoval v tejto súvislosti eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciološ, ktorý presadil túto reformu.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 23. novembra do 2. decembra 2013 v 28 členských štátoch EÚ, a na ktorom sa zúčastnilo 27.919 občanov z rôznych sociálnych a demografických kategórií, vyplýva, že Európania prikladajú poľnohospodárstvu čoraz väčší význam. Spolu s rozvojom vidieckych oblastí ho pokladajú za “veľmi dôležitý” prvok budúcnosti (53 %). Absolútna väčšina opýtaných sa domnieva, že je takisto dôležité v EÚ zabezpečiť rozmanitosť poľnohospodárskych systémov a potravinových výrobkov.

Viac ako 80 % respondentov podporuje kľúčové ciele CAP, či už ide o zabezpečenie zásobovania potravinami, vyváženejší rozvoj vidieckych oblastí alebo podporu mladých poľnohospodárov. Ešte silnejšia je podpora v prípade hlavného smerovania reformy: pre 91 % respondentov je prepojenie finančnej pomoci poskytovanej poľnohospodárom s uplatňovaním poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu (ekologizácia) dobrou vecou, ako aj spravodlivejšie a viac cielené prideľovanie pomoci poľnohospodárom pre 92 % opýtaných.

Väčšina občanov EÚ súhlasí s poskytovaním pomoci poľnohospodárom, ako aj s tým, aby táto pomoc bola súčasťou rozpočtu EÚ. Výšku pomoci pre poľnohospodárov považuje za primeranú 45 % respondentov, za “príliš nízku” 26 % a za “príliš vysokú” 13 %.

Podľa prieskumu 91 % Európanov sa domnieva, že je dôležité podporovať slabé poľnohospodárske podniky, ktoré musia čeliť klimatickým, hygienickým alebo hospodárskym problémom.

Väčšina Európanov (61 %) si zároveň uvedomuje, že príjmy v poľnohospodárstve sú nižšie ako príjmy v ostatných hospodárskych odvetviach.

Pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, prieskum preukázal, že Európania venujú veľkú pozornosť kvalite potravinových výrobkov, ako je mlieko a určité druhy mäsa a majú veľké očakávania, pokiaľ ide o vystopovateľnosť ich pôvodu. Väčšina z nich (53 %) je ochotná zaplatiť o čosi viac, len aby boli informácie o pôvode týchto výrobkov uvedené na etiketách.

Zdroj: TASR, 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *