Najnovšie články

Publikované 16. augusta 2013

Poslanci Smeru chcú zmierniť pokuty v zákone o potravinách

Poslanci Národnej rady SR za vládnu stranu Smer-SD chcú zmierniť pokuty v zákone o potravinách. Vyplýva to z návrhu novely zákona poslancov Mariana Záhumenského a Tibora Lebockého. 

“Ide o posunutie sprísnenia trestu za opakované porušenie povinnosti, ktoré v súčasnom znení zákona môžu byť pre mnohé prevádzkarne likvidačné,” uvádza dôvodová správa k novele zákona o potravinách.

V novonavrhovanom znení zákona sa ukladá pokuta pri opakovanom porušení zákona do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty na dvojnásobok pôvodne uloženej pokuty. “K výraznému nárastu pokút podľa nového návrhu dochádza fakticky až po trojnásobnom opakovanom porušení tej istej povinnosti.” 

Orgán úradnej kontroly potravín môže podľa v súčasnosti platného zákona uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu vo výške 1000 až 500.000 eur v prípade, ak vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené. Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, tak orgán úradnej kontroly potravín uloží podnikateľovi pokutu od 1 milióna eur do 5 miliónov eur.

Účinnosť novelizovaného zákona o potravinách poslanci Záhumenský a Lebocký navrhujú od 1. decembra 2013 preto, aby bolo možné podľa nehopostupovať už začiatkom roku 2014.

Zdroj: TASR, 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *