Najnovšie články

Publikované 21. mája 2015

Poľnohospodárstvo potrebuje generačnú obmenu a kvalitných ľudí

Podľa Miroslava Maxona zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) potrebujú však kvalifikovanú pracovnú silu a generačnú obmenu.

Bratislava 7. mája (TASR) – Farmy rodinného typu, ale aj poľnohospodárska prvovýroba majú na Slovensku budúcnosť. Podľa Miroslava Maxona zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) potrebujú však kvalifikovanú pracovnú silu a generačnú obmenu. Preto aj do rozbiehajúceho sa systému duálneho vzdelávania na školách vstúpili už tento rok niektoré poľnohospodárske družstvá a agropodniky. Tie začnú už v školskom roku 2015/2016 zabezpečovať praktické vyučovanie na stredných školách a odborných učilištiach.

Predseda vlády SR Robert Fico (uprostred), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda SPPK Milan Semančík navštívili vo štvrtok 10. júla 2014 Poľnohospodárske družstvo Sokolce v okrese Komárno, kde kde sa oboznámili so stavom žatevných prác a aktuálnou situáciou v poľnohospodárstve.

“Odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby aj spracovateľského priemyslu nevyhnutne potrebuje obnovu starnúcej pracovnej sily, čo pociťuje najmä prvovýroba,” konštatoval dnes Maxon pre TASR. Zamestnávatelia podľa neho majú eminentný záujem, aby mali kvalitnú pracovnú silu. “Ak si uvedomíme, že kombajn dnes stojí okolo 400.000 eur a je vybavený najmodernejšou technikou vrátane GPS, tak je nevyhnutné, aby ľudia už počas prípravy na školách prichádzali do kontaktu s novými technológiami a boli pripravení na nich efektívne pracovať,” povedal Maxon.

SPPK registruje viacero ďalších firiem v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré majú záujem podieľať sa na praktickej príprave študentov a teda vstúpiť do duálneho systému vyučovania. Maxon pripomenul, že poľnohospodárstvo na Slovensku má rodinný charakter, keď sa profesia “dedila z pokolenia na pokolenie”. “Pokiaľ zamestnávatelia dokážu motivovať svojich zamestnancov, aby sa do procesu vzdelávania zapájali ich deti, tak to môže mať veľký prínos pre toto odvetvie hospodárstva,” domnieva sa. Napriek tomu, že za pôvodnou európskou 15 zaostávame, a to aj z hľadiska podpôr, odvetvie podľa neho môže byť potenciálne zaujímavé aj pre mladých ľudí. “Už len tým, že sa pracuje s kvalitnou technikou, technológiami a genofondom, na čo je potrebná aj dostatočná odborná príprava,” zdôraznil Maxon.

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *