Najnovšie články

Publikované 23. júla 2013

Poľnohospodársku pôdu by mali nadobúdať aktívne hospodáriace subjekty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo legislatívny zámer zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ktorý by v najbližšom období mala prerokovať a schváliť vláda SR. Šéf MPRV SR Ľubomír Jahnátek (nominant Smer-SD) by mal následne do 31. októbra 2013 predložiť na rokovanie vlády SR aj príslušný návrh zákona.


      “Hlavným zámerom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy bude vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodársku pôdu kupovali a obhospodarovali len subjekty, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na pôde a ktoré budú na nej aktívne hospodáriť pri dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe,” uviedol v zverejnenej dôvodovej správe k zámeru rezort pôdohospodárstva.

 Podľa MPRV SR sa totiž zistilo, že až pri 39,82 % nakúpených pozemkoch nebolo možné určiť, kto pôdu kúpil a najmä na aké účely ju chce využívať.

 “Nevylučujeme, že môže ísť o špekulatívny nákup poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude neskôr slúžiť na iné, ako na poľnohospodárske účely. Napovedá tomu aj tá skutočnosť, že 50.000 až 60.000 ha poľnohospodárskej pôdy nakúpili právnické a realitné kancelárie pre svojich klientov, fyzické a právnické osoby s entitou v SR, ktoré na pôde nehospodária. Tým zároveň môže byť ohrozené jej riadne obhospodarovanie podľa kritérií poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok,” upozornil agrorezort v legislatívnom zámere.

Zdroj: TASR: 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *