Najnovšie články

Publikované 16. novembra 2013

Odborný program konferencie 2013

14. 11. 2013, hotel Holiday Inn, Trnava

“Využije Slovensko novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ pre rozvoj výroby kvalitných domácich potravín?”

1.BLOK / Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2017-2020

Štefan Adam

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2014-2020 a jej rozpracovanie na podmienky “Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2020”


Jaromír Matoušek

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Alternatívy vývoja odvetvia po roku 2013, očakávaný vývoj vlastníckych vzťahov na pôde a efektívne financovanie sektora


Bohumil Belada

viceprezident Agrární komory ČR

Aplikácia CAP 2014-2020 v Českej republike, priority samosprávy v agrárnej politike a výhľad prechodu na platbu na farmu


2. BLOK /Aké máme na Slovensku podmienky pre výrobu kvalitných domácich potravín

Bohumila Tauchmannová

Incoma Slovakia, s. r. o.

Slovenské potraviny a ich marketing, kvalita slovenských potravín, spôsoby ich propagácie, privátne aktivity, štátny odbytový fond…

 


Radovan Mik

Tatra banka a.s.

Najohrozenejšie sektory poľnohospodárskej a potravinárskej výroby v súčasných podmienkach trhu EÚ, bankové produkty a stimuly pre ich rozvoj


Adrián Šedivý

Agrana – Slovenské cukrovary, a. s.

Domáci výrobca z domácej suroviny predstavuje kvalitu pre zákazníka, istota pre zamestnanca

 


Ladislav Kovács

Pivovar Kaltenecker

Výskum, vývoj a výroba pivných špeciálov v segmente malých remeselných pivovarov na Slovensku


Artur Bobovnický

konzorcium IMH spol. s r. o. a Innovative Management partners, s. r. o.

Očakávania poľnohospodárskych prvovýrobcov od výrobcov prípravkov na ochranu rastlín a vnímané trendy v ochrane rastlín

 


Panelová diskusia za účasti zástupcov vystupujúcich v bloku a zástupcvo Heineken Slovensko, s. r. o., pivovar Kaltenecker, Slovenské cukrovary, a. s. , Penam –  Podporujeme slovenských spracovateľov potravín


3. BLOK / Reálny stav podnikania v agropotravinárskom sektore, podnikateľské prostredie, legislatívno-ekonomické podmienky a príčiny našich problémov

Andrej Babiš

AGROFERT Holding Praha

Budovanie vertikály v agropotravinárskom sektore v Českej a Slovenskej republike. Skúsenosti, očakávania, realita. 


Christophe Hillairet

člen predstavenstva francúzskej agrárnej komory

Porovnanie neporovnateľného – podmienky pre podnikanie v agropotravinárskom sektore vo svetle legislatívnych pravidiel EÚ


Daniel J. Kratky

KRATKY GLOBAL : LAWFARM

Dokončená či nedokončená transformácia družstiev? Družstvá versus obchodné spoločnosti


Moderované diskusné fórum na tému “Pohneme sa z miesta a prežijeme alebo smrť v priamom prenose?” Účastníci diskusného fóra: Štefan Adam – štátny tajomník MPaRR SR, Marián Záhumenský – člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Andrej Babiš – AGROFERT Holding Praha, Jaromír Matoušek – UniCredit Bank Slovakia a.s., Daniel J. Kratky – KRATKY GLOBAL:LAWFARM


Záver konferencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *