Najnovšie články

Publikované 16. júla 2013

Litovské predsedníctvo chce brániť záujmy poľnohospodárov v EÚ

V Bruseli sa dňa 15. júla 2013 konalo zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Medzi hlavné body rokovaní patrilo zistenie súčasného stavu vecí v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) so zameraním na viacročný finančný rámec. Potvrdila to štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva SR Magdaléna Lacko-Bartošová.

Rokovanie Rady ministrov sa prvýkrát konalo pod vedením litovského ministra poľnohospodárstva Vigiliusa Juknu, v rámci litovského predsedníctva v EÚ.

Lacko-Bartošová po skončení rokovaní uviedla, že litovské predsedníctvo deklarovalo záujem udržať súčasnú pozíciu Rady ministrov pri ďalšom trilaterálnom rokovaní s Európskym parlamentom (EP) a Európskou komisiou (EK).

“Zatiaľ nedošlo k jednoznačnému určeniu otázok, ktoré spadajú pod viacročný finančný rámec. A to je najmä zastropovanie a  flexibilita medzi jednotlivými piliermi. To zaujíma aj našich poľnohospodárov,” upozornila Lacko-Bartošová s tým, že na úrovni EÚ bude musieť dôjsť k dohode o položkách SPP v rámci sedemročného rozpočtu EÚ na obdobie 2014-2020.

Štátna tajomníčka pripomenula, že ministrov zaujímalo, či litovské predsedníctvo uvažuje o zmene mandátu pri trilaterálnych rokovaniach. Litovské predsedníctvo spresnilo, že sa k tomu nechystá a Litva sa bude snažiť udržať mandát, ktorý pred ňou vybojovalo írske predsedníctvo v EÚ.

Slovensku tento postoj vyhovuje. Podobne ako aj ostatným členským štátom, ktoré sa držia toho, o čom v prospech SPP rozhodli lídri EÚ na februárovom rozpočtovom summite (7.-8.2.) v Bruseli.

Lacko-Bartošová pripomenula, že írske predsedníctvo predstaví návrhy jednotlivých nariadení SPP v septembri, pričom snahou členských štátov je dospieť k dohode o spoločnej poľnohospodárskej politike z hľadiska dlhodobého rozpočtu v novembri tohto roku.

Na rok 2014 sa v rámci SPP chystajú prechodné ustanovenia, detaily o nich dorieši litovské predsedníctvo v EÚ, a tie bude musieť následne schváliť Európsky parlament.

Štátna tajomníčka zároveň uviedla, že Slovensko sa na dnešnej Rade ministrov pridalo k iniciatíve skupiny krajín EÚ (Česká republika, Dánsko, Luxembursko, Nemecko), ktoré pripravujú list pre eurokomisára pre poľnohospodárstvo Daciana Ciološa. Cieľom iniciatívy je takzvaná frančíza, ktorá by sa mala uplatňovať nad 5000 eur príjmu.

Rada ministrov schválila, že frančíza na rok 2013 bude na úrovni 5000 eur, avšak nedošlo k dohode medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou a preto musí EK stanoviť výšku frančízy na budúci rok. Slovensko a ďalšie štyri štáty žiadajú, aby bola zobratá ako základ frančíza na rok 2012, čiže na úrovni 2000 eur.

Zdroj: TASR, 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *