Najnovšie články

Publikované 11. marca 2014

Financovanie sceľovania pôdy z eurofondov bude pokračovať

Z eurofondov sa bude aj v novom programovom období 2014 až 2020 hradiť sceľovanie vlastníctva pôdy. Ako povedal pre TASR riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Peter Hajnala, neusporiadanie pozemkového vlastníctva by malo negatívny dopad nielen na vlastnú poľnohospodársku a lesnú výrobu. “Ovplyvňuje aj rozvoj iných investícií do ďalších odvetví, ako aj rozvoj infraštruktúry a riešenie ekologických či vodohospodárskych opatrení,” upozornil.

Ubezpečil, že rezort bude aj naďalej vyčleňovať prostriedky na práce spojené s pozemkovými úpravami. “Spôsob výberu ďalších území sa meniť v podstate nebude. Okrem doteraz aplikovaných kritérií sa zohľadní aj ekologická stabilita územia, záber pôdy pre celospoločenský a obecný záujem, ohrozenosť územia povodňami, zosuvmi pôdy, eróziou, ale aj riešenie rómskych osád,” priblížil.

Výber územia ovplyvnia aj jeho hospodárske pomery – počet firiem pôsobiacich na danom území, ale napríklad aj rozvoj cestovného ruchu či úsilie o zvýšenie zamestnanosti v regióne. “Alokácia investícií v plánovaných projektoch bude rovnomerne rozdelená na územie celého Slovenska,” avizoval Hajnala. Okrem vlastných projektov pozemkových úprav v celkom 180 ďalších katastrálnych územiach, v novom programovom období sa budú aj naďalej budovať poľné a lesné cesty, ekologické a vodohospodárske opatrenia v objeme približne tretiny celkových nákladov určených na pozemkové úpravy.

Konanie o pozemkových úpravách má niekoľko štádií, a preto je aj časovo náročné. “Ukončovanie jednotlivých projektov prechádzalo spravidla do ďalšieho programovacieho obdobia,” dodal Hajnala.

Komora pozemkových úprav (KPÚ) zaznamenala zvýšený záujem obcí, vlastníkov a aj užívateľov o pozemkové úpravy. “Záujem je výrazne vyšší, než je možné uspokojiť,” povedala pre TASR predseda komory Vladimír Uhlík. Vyjadril presvedčenie, že všetky rozpracované aj novozadané projekty sa ukončia. “Proces pozemkových úprav sa zrýchlil a zefektívnil. Dúfajme, že sa stanú prioritou každej vlády a budú trvale podporované a dostatočne financované,” dodal.

Projekty pozemkových úprav sa začali v minulosti financovať zo štátneho rozpočtu v 104 katastrálnych územiach, vo väčšine z nich sú už ukončené, z toho 20 projektov bolo rozdelených rovnomerne na celé územie Slovenska a 84 riešilo a rieši územia so zvýšenou vodnou eróziou. Ide o oblasť Vysokých Tatier, okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, ako aj oblasť ohrozenú kontamináciou územia ťažkými kovmi a priemyselnými exhalátmi z hlinikárne v Žiari nad Hronom.

Od roku 2002 sa spustili ďalšie projekty hradené z podporných programov EÚ. “Realizujú sa na 320 katastrálnych územiach rovnomerne situovaných po celom Slovensku,” konštatoval Hajnala. Pri výbere týchto území rozhodovala veľkosť rozdrobenosti vlastníctva pôdy, prístupnosť pozemkov, ale aj záujem ich vlastníkov o pozemkové úpravy. Podmienkou tiež bolo, aby v danom katastrálnom území už bola vykonaná obnova evidencie pozemkov.

Zdroj: TASR, 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *