Najnovšie články

Publikované 27. mája 2015

EÚ schválila ďalších 24 programov rozvoja vidieka za 27 miliárd eur

Slovensko nie je medzi desiatimi krajinami EÚ, ktorých sa tieto programy týkajú.

Brusel 26. mája (TASR) – Európska komisia (EK) dnes schválila ďalších 24 programov rozvoja vidieka zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva EÚ, starostlivosť o prírodu a klímu a posilnenie hospodárskej a sociálnej štruktúry vidieka do roku 2020. Slovensko nie je medzi desiatimi krajinami EÚ, ktorých sa tieto programy týkajú.

Komisia očakáva, že dnes prijaté programy povedú k vytvoreniu viac ako 40.000 pracovných miest vo vidieckych oblastiach a približne 700.000 miest odbornej prípravy na podporu inovácií, prenos poznatkov, udržateľnejších poľnohospodárskych postupov a silnejších vidieckych podnikov.

Prostredníctvom týchto programov bude z rozpočtu EÚ poskytnuté financovania v hodnote 27 miliárd eur, ktoré bude doplnené spolufinancovaním z verejných zdrojov na štátnej/regionálnej úrovni alebo zo súkromných zdrojov.

Medzi prioritné opatrenia prijatých regionálnych a národných programov patrí modernizácia poľnohospodárskych podnikov, podpora mladých poľnohospodárov, udržateľné obhospodarovanie pôdy a zabezpečenie kvalitnejšej širokopásmovej infraštruktúry. Programy sa týkajú Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Írska, Nemecka, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Talianska.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti pripomenul, že hoci EK má hlavné priority, programy navrhujú jednotlivé členské štáty alebo regióny tak, aby zodpovedali ich potrebám a podmienkam.

“Prostredníctvom týchto programov bude poskytnuté financovanie pre celú sériu dynamických projektov, od modernizácie poľnohospodárstva a podpory generačnej výmeny v Chorvátsku a Rumunsku cez zavádzanie širokopásmového pripojenia v riedko osídlených oblastiach talianskeho regiónu Emilia-Romagna až po podporu ekologického poľnohospodárstva vo Švédsku či obhospodarovanie jedného milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy v Írsku spôsobom šetrným k životnému prostrediu,” vymenoval Hogan niekoľko chystaných opatrení.

Podľa eurokomisára dôležité je, že takmer všetkými dnes prijatými programami budú podporené projekty inovácií v rámci európskeho inovačného partnerstva.

Podpora rozvoja vidieka predstavuje 2. pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, z ktorej sa členským štátom poskytujú finančné prostriedky na vnútroštátne alebo regionálne hospodárenie v rámci viacročných spolufinancovaných programov.

Vo všetkých 28 členských štátoch sa plánuje celkovo 118 programov, na ktoré sú v období 2014-2020 vyčlenené prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zdroje EÚ vo výške 99,6 miliardy eur. Tie budú doplnené spolufinancovaním zo štátnych, regionálnych a súkromných zdrojov. Počet schválených programov rozvoja vidieka sa dnes zvýšil na 51, čo znamená, že už boli schválené programy v hodnote viac ako 62 miliárd eur (približne 62,4 % celkového rozpočtu).

 

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *