Najnovšie články

Publikované 19. decembra 2013

Agroprogress 2013: Alternatívny vývoj odvetvia

VPLYVY SPOLOČNEJ POLITIKY EÚ
Spoločná poľnohospodárska politika bude predovšetkým eliminovať iba handicap absolútnej konkurencie pri tvorbe pridanej hodnoty. Priame platby budú postačovať k úhrade zápornej EBITDY (EBITDA – zisk pred úrokmi, zdanením, a odpismi) a iba čiastočne vyrovnávaniu ekonomických a finančných turbulencií. Zdroje z Pogramu rozvoja vidieka budú diskontované presunom do I. piliera. Nebudú sa dostávať potrebné zdroje na prestavbu odvetvia na vyššiu pridanú hodnotu, a väčšiu stabilitu vrátane obnovy potravinárskeho priemyslu. Tieto tendencie povedú k snahe zvyšovať pridanú hodnotu na výrobe komodít a základných výrob, ale i k väčšiemu rozvoju regionálnej finalizácie a odbytu.

VPLYVY NA ODVETVIE AKO TAKÉ
• Odvetvie bude plniť predovšetkým ekonomické funkcie, z hľadiska rozvoja vidieka, bude strácať sociálne – ekonomický aspekt v obciach z dôvodu potreby stabilizovať svoju ekonomiku – tvorbou rezerv.
• Odvetvie nebude v horizonte 2020 pripravené na výzvy zmien klímy, v dôsledku turbulencií úrod a cien. Bude preto potrebné už teraz pripravovať projekt rizikových fondov, ako nástroja posilnenia stability podnikov z hľadiska ich finančných potrieb.
• Odvetvie s najväčšou pravdepodobnosťou nedokáže vybudovať také štruktúry, ktoré by mu umožnili prisvojiť si väčší podiel pridanej hodnoty ako doteraz.
• Prípadné rozvojové programy budú narážať na celú škálu ekonomických a hospodárskych bariér. To však neznamená, že niektoré prepracované, inovatívne projekty nebudú úspešné. Prioritnú podporu by však mali dostať predovšetkým projekty s vysokým objemom finalizácie a odbytu tovarov, teda s vysokou pridanou hodnotou.

z vystúpenia Jaromíra Matouška,
UniCredit Bank Slovakia a. s.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *